Vystupenie S. Lavrova na 72. zasadnutí Válneho zhromaždenia OSN

Základné zahraničnopolitické dokumenty Ruskej federácie