Upozornenie!

V súvislosti s pandémiou koronavírusu je vstup cudzincov na územie Ruskej federácie až do odvolania zakázaný.

Vstup je povolený iba držiteľom trvalého pobytu v Rusku.

Víza do Ruska sa nevydávajú s výnimkou mimoriadnych prípadov (umrtie alebo ťažký zdravotný stav rodinného príslušníka).

Ruské vízové centrum je zatvorené.

Tieto informácie platia do odvolania.

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

TYPY VÍZ

ZAMESTNANIE VYSOKOKVALIFIKOVANÝCH ODBORNÍKOV

VÍZOVÉ POPLATKY PRE OBČANOV EÚ v EURO