Späť

Komentár Informačného a tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí Ruska v súvislosti s odovzdaním Ukrajine bojových lodí zadržaných v novembri 2018 pri provokačnej akcii Kyjeva v Kerčskom prielive.

Dňa 18. novembra boli ukrajinskej strane odovzdané tri plavidlá Vojenskej námornej flotily Ukrajiny, ktoré v novembri 2018 porušili hranice Ruskej federácie počas zámernej provokačnej akcie Kyjeva v Kerčskom prielive a boli pri tom zadržané ruskými bezpečnostnými orgánmi.

Uvedené plavidlá sú vecnými dôkazmi v pokračujúcom trestnom konaní vo veci nelegálneho prekročenia našich hraníc. Ich odovzdanie ukrajinskej strane za účelom úschovy bolo možné z toho dôvodu, že ruské kompetentné orgány už ukončili všetky potrebné vyšetrovacie úkony, predmetom ktorých boli plavidlá, a ich pobyt na území Ruskej federácie už na pokračovanie trestného konania nie je potrebný.
Chceli by sme opätovne zdôrazniť, že kroky kyjevskej vrchnosti, ktorá v novembri 2018 vydala svojim vojakom príkaz na uskutočnenie provokačnej akcie, sú zločinom nielen proti suverenite Ruskej federácie, ale aj proti ukrajinským občanom, ktorých vedome vystavili nebezpečenstvu a naviedli na porušenie právnych predpisov.
Ruská strana má v úmysle aj v budúcnosti tvrdo zakročiť proti všetkým provokáciám na svojich hraniciach, medzi iným aj v záujme zaručenia bezpečnosti lodnej plavby v súlade s ruskými zákonmi, bilaterálnymi zmluvami a inými aplikovateľnými predpismi medzinárodného práva.