Späť

Lavrov uviedol, že kroky USA v Sýrii sú v rozpore s medzinárodným právom.

„Dúfame, že členovia Ústavného výboru sa budú riadiť túžbou po kompromise, budú konštruktívne spolupracovať a nebudú vystavení vonkajšiemu zasahovaniu. Práca tohto výboru musí byť stavaná bez vnucovania akýchkoľvek umele určovaných termínov, mala by sa  zamerať na dosiahnutie spoločného, najširšieho možného konsenzu “

„Pokiaľ ide o kroky USA v Sýrii, tieto kroky sú, samozrejme, v rozpore s medzinárodným právom,“ uviedol. „Spojené štáty a členovia koalície vedenej USA sú v Sýrii nelegálne, čo je v rozpore s pozíciou legitímnej vlády OAO.“
„Vo vyhlásení [spoločnom tripartitnom] sa potvrdzuje naša úplná oddanosť suverenite a územnej celistvosti Sýrie. Potvrdzuje sa naša línia vykoreňovania všetkých prejavov terorizmu v tejto krajine. Potvrdzuje sa naše odmietnutie akýchkoľvek separatistických ašpirácií na sýrskom území“,  „Dohody v Soči - o Idlibe pred rokom, tak ako aj dohody  od 22. októbra o sýrskej hranici s Tureckou republikou boli schválené vládou v Damasku, osobne (sýrskym) prezidentom  /Bašárom/  Assadom, rovnako aj Kurdmi, - povedal Lavrov. - Vychádzame preto zo skutočnosti, že činnosti, o ktorých sa teraz hovorí, sú zamerané na dosiahnutie mieru, zabezpečenie suverenity a územnej celistvosti Sýrie. Nespomínam si na podobné hodnotenia opatrení, ktoré USA podnikajú na hranici.“
„Skutočnosť, že po správe o stiahnutí všetkých amerických síl zo Sýrie o pár dní neskôr prišlo vyhlásenie o tom, že tam predsa len tam zostávajú, a dokonca aj tí, ktorí boli odsunutí do Iraku, sa začali pod zámienkou ochrany ropných polí od ISIL [bývalý skrátený názov zoskupenia „Islamský štát“] vracať na sýrske územie, je to podľa môjho názoru zámienka, najmä preto, že už v marci tohto roku vedenie Spojených štátov verejne vyhlásilo, že ISIL bol porazený, ba úplne  zničený. Podľa ruského ministra nezákonné zdržovanie sa síl USA v Arabskej republike sa značne líši od prítomnosti v Sýrii vojenských jednotiek  z Ruska, Iránu a Turecka.
„Najmä, vzhľadom na tvrdenia, že táto prítomnosť je nevyhnutná na  „ochranu“ ropných polí v Sýrii, - zhrnul hlava ruského ministerstva zahraničia. „Vyzerá to tak, že ich „chránia“ pred samotnou Sýrskou arabskou republikou“.
„V samotných Spojených štátoch sa v odbornej komunite diskutuje o tom, ako posudzovať súčasné dianie“, - pokračoval Lavrov. „Odborníci vyjadrujú názor, s ktorým absolútne súhlasíme.
Citujú rozhodnutia medzinárodných súdov v podobných situáciách. Podstata týchto rozhodnutí je v tom, že akékoľvek využívanie prírodných zdrojov suverénneho štátu bez jeho súhlasu je nezákonné. “

https://www.facebook.com/ambasadarus/posts/1263203563867636