Späť

Ministerstvo obrany odtajnilo dokumenty o pomoci, ktorú ZSSR poskytol Slovenskému národnému povstaniu

Konkrétne v politickom hlásení 1. Ukrajinského frontu sa uvádzajú slová miestnych obyvateľov, vojakov, lekárov, robotníkov a roľníkov, ktorí sa pochvalne vyjadrovali o príslušníkoch Červenej armády a ich víťazstvách.

Ministerstvo obrany Ruska spustilo v pondelok na svojej oficiálnej webovej stránke novú historickú rubriku Červené zástavy nad Banskou Bystricou, ktorá je venovaná 75. výročiu Slovenského národného povstania. Na internetovom portáli sa nachádzajú unikátne odtajnené dokumenty z fondov centrálneho archívu ministerstva.
Podľa jednej šifrovanej správy s poznámkou Prísne tajné bolo na jeseň 1944 na Slovensku 42 partizánskych jednotiek, ktoré mali viac než 4,5 tisíc členov. Uvádza sa tam, že štáb národnooslobodzovacieho hnutia sa nachádzal v meste Banská Bystrica. Odtajnené bolo aj hlásenie Hlavnému veliteľovi Josifovi Stalinovi, kde sa hovorí o plánovanej vojenskej operácii, v dôsledku ktorej by Červená armáda postúpila k hraniciam Slovenska a spojila sa s miestnymi vojenskými jednotkami a partizánmi.
Na stránke Ministerstva obrany Ruskej federácie je uverejnené aj politické hlásenie 1. Ukrajinského frontu o vojensko-politickej situácii na území obsadenom slovenskými povstalcami. Hlásenie bolo zostavené na základe pozorovania majora Borisa Polevého, vojenského dopisovateľa denníka Pravda. V hlásení sa uvádzajú slová miestnych obyvateľov, vojakov, lekárov, robotníkov a roľníkov, ktorí sa pochvalne vyjadrovali o sovietskych vojakoch a ich víťazstvách.
Slovenský generál Rudolf Viest (1890-1945) napríklad povedal, že "Červená armáda ukázala celému svetu príklad hrdinstva a vytrvalosti v tejto veľkej vojne“. V dokumente sa uvádza jeho vyjadrenie, že „Pre nás, vojakov Československej republiky, je veľká česť bojovať bok po boku so slávnymi príslušníkmi Červenej armády za oslobodenie našej vlasti!“
Zverejnenie odtajnených materiálov z centrálneho archívu vojenského rezortu o pomoci Sovietskeho zväzu slovenským partizánom a povstalcom je ďalšou aktivitou Ministerstva obrany Ruskej federácie, ktorá má za cieľ zabrániť falzifikácii dejín a skoncovať so snahami o revíziu výsledkov Veľkej vlasteneckej a druhej svetovej vojny.
Národné povstanie sa na Slovensku začalo 29. augusta 1944. V priebehu troch týždňov sa rozšírilo na tretinu slovenského územia. Na bojových akciách proti nacistom sa zúčastnilo okolo 60 000 osôb. Vďaka pomoci povstalcom a rýchlemu postupu Červenej armády došlo k oslobodeniu krajiny od fašistických vojsk.

http://slovakiya75.mil.ru/

https://www.facebook.com/ambasadarus/posts/1283157408538918

https://tass.ru/obschestvo/7138779