Späť

RUSKÁ DIPLOMACIA V PREDVEČER PRVEJ SVETOVEJ VOJNY

V posledných rokoch pred začiatkom prvej svetovej vojny narastala kríza systému medzinárodných vzťahov, ktorý bol pretkaný spleťou mnohorakých konfliktov a protirečení, a to tak medzištátnych, ako aj sociálnych a ekonomických. Všetko toto vyústilo v roku 1914 do univerzálnej krízy, ktorá viedla k bezprecedentnej rozsiahlej ozbrojenej konfrontácii. Katastrofa, ku ktorej došlo v roku 1914, bola kľúčovou udalosťou dvadsiateho storočia, ktorá rozhodla o osude mnohých štátov a o vývoji medzinárodných vzťahov v nasledujúcich desaťročiach.

S pokračovaním článku sa môžete oboznámiť tu:
https://idd.mid.ru/pervaa-mirovaa-vojna-i-diplomatia-rossii