Späť

Z PREJAVU MINISTRA ZAHRANIČNÝCH VECÍ RUSKA S.V. LAVROVA NA FÓRE ÚZEMIE ZMYSLOV

· Situácia okolo uzavretia mierovej dohody medzi Ruskom a Japonskom sa nedostala do slepej uličky, jej podpísaniu bráni postoj Tokia. Toto vyhlásil hlava MZV RF Sergej Lavrov vo svojom prejave na celoruskom mládežníckom vzdelávacom fóre Územie zmyslov.
„Nemyslím si, že sa situácia dostala do slepej uličky, - povedal minister. – Zatiaľ všetko naráža na neochotu našich japonských kolegov priznať výsledky Druhej svetovej vojny, čo súčasne bráni podpísaniu mierovej dohody“.
· Sergej Lavrov pripomenul, že televízna stanica RT a Sputnik sa na Západe aj naďalej nachádzajú pod tlakom.
„RT a Sputnik sa spoločne dostali do situácie, kedy ich nazývajú hlavnou hrozbou pre verejnú mienku na Západe. Mimochodom, nedávno bola v Londýne globálna konferencia o slobode médií. RT a Sputnik tam jednoducho nepozvali s tým, že vyhlásili: „Vy nie ste masovokomunikačný prostriedok, ale nástroj propagandy“. Ako sa vám to páči?“ – povedal. Ako poznamenal Lavrov, v prípade použitia takýchto kritérií a princípov pri práci v rámci „mäkkej sily“ to celé vyzerá ako ďalší pokus zabezpečiť si jednostrannú prevahu s použitím bezohľadnej konkurencie“.
· Je neseriózne hovoriť o tom, že politika Washingtonu alebo Bruselu spojená s tzv. izoláciou Ruska prináša nejaké výsledky.
Hlava MZV RF zdôraznil, že postoj Ruska sa opiera o koncepciu zahraničnej politiky RF, ktorá v prvom rade vychádza z nevyhnutnosti zabezpečiť maximálne priaznivé vonkajšie podmienky pre rozvoj Ruska, pre rozvoj jeho ekonomiky, pre riešenie sociálnych problémov. „Za týmto účelom sa od nás vyžaduje, aby sme zabezpečili aj bezpečné okolie Ruskej federácie, aj maximálne priaznivé podmienky pre našich občanov na celom svete, pre činnosť našich ekonomických operátorov a tieto ciele , ako je to uvedené v koncepcii zahraničnej politiky, musíme dosahovať na základe rešpektovania medzinárodného práva,“ – vyhlásil minister.
· Moskva bude pripravená zorganizovať stretnutia v normandskom formáte o Donbase, ale spočiatku je potrebné splniť predchádzajúce dohody lídrov, vyhlásil Lavrov.
„Na medzinárodnej aréne budeme tvrdo obhajovať nevyhnutnosť plnenia Minských dohôd. Sme pripravení stretnúť sa aj v normandskom formáte, ale na to, aby sa tak stalo, je spočiatku potrebné splniť to, na čom sa normandskí lídri dohodli už takmer pred troma rokmi, v októbri 2016“ – vyhlásil Lavrov.
· Výsledky, ktoré dosiahlo Rusko na zahraničnopolitickom fronte odzrkadľujú zmeny vo vnútornom živote krajiny a priznávajú ich dokonca aj jeho neprajníci.
„Naša efektivita na medzinárodnej aréne závisí v rozhodujúcej miere od toho, ako úspešne rozvíjame svoju krajinu, svoju ekonomiku, svoju sociálnu sféru, ako úspešne zabezpečujeme svoju bezpečnosť, - poznamenal minister. – Takže je tu priame prepojenie. Som presvedčený, že všetky tie výsledky, ktoré sme dosiahli na zahraničnopolitickom fronte, uznávajú všetci, vrátane našich neprajníkov. Odzrkadľujú aj tie zmeny, ktoré prebehli v našej ekonomike, v našom vnútornom živote za posledných pár desaťročí“.
· Rusko pokladá za jednu zo svojich zahraničnopolitických priorít zachovanie tradičného chápania rodiny v medzinárodnom práve.
„My obhajujeme tradičné hodnoty, hodnoty rodiny tak v Rade Európy ako aj v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, tvárou v tvár pokusom o spochybnenie tradičného chápania rodiny, bohom daného chápania rodiny a o nanútenie neoliberálnych postojov, ktoré búrajú morálne piliere akejkoľvek civilizácie, vrátane európskej civilizácie. Takže tu si myslím, že náš postoj musí byť zameraný na tú najtvrdšiu obranu týchto hodnôt a na zabránenie implementácie takých pojmov do medzinárodných právnych dokumentov, ktoré by boli v tomto ohľade dvojzmyselné“, - povedal.
· Sergej Lavrov obvinil Spojené štáty z realizácie politiky zameranej na rozpad systému strategickej stability vo svete.
„Čo bude kategoricky neprijateľné pre väčšinu krajín a bude v rozpore s postojom, ktorý presadzuje prevažná väčšina členov OSN – hovoríme o pretekoch v zbrojení. Napriek tomu však už sú také plány anoncované“, - povedal minister. Okrem toho pripomenul, že USA informovali o plánoch na rozmiestnenie rakiet stredného a krátkeho doletu v ázijsko-tichomorskom regióne. „Pri čom, keď sa toto vyhlásenie objavilo, nikto sa nepýtal tých krajín, na území ktorých majú Američania v úmysle tieto nové druhy rakiet stredného a krátkeho doletu rozmiestniť“, - povedal Lavrov. Ohľadom Latinskej Ameriky hlava MZV RF poznamenal, že „z Washingtonu zazneli vyhlásenia, že Monroeova doktrína sa nikam nepodela, treba zhodiť režim vo Venezuele, nasledujúca bude Kuba a Nikaragua“. „Ak to máme všetko zložiť dohromady, samozrejme že vzniká dojem, že ľudia, ktorí takéto veci hovoria a majú v úmysle ich uviesť do života, žijú v nejakej inej epoche, v koloniálnej, v postkoloniálnej a absolútne nechápu realitu súčasného sveta“, - poznamenal.