3.01.– 8.01.2020 je konzulárne oddelenie  zatvorené!

 

Adresa konzulárneho oddelenia:

Maróthyho 3, 811 06, Bratislava 

tel.: +421/2/544 14 994

tel.: +421/2/544 17 929

fax: +421/2/544 14 664 

e-mail: konzulat@rusemb.sk

               Úradné hodiny: 

pondelok, streda, piatok 09.00 - 12.00

Výdaj hotových víz: 
pondelok, streda, piatok od 15.00 do 15.30

Telefonické konzultácie – len v úradných hodinách.