Podľa oficiálnych štatistík žije na Slovensku asi 3 tisíc našich krajanov.

Približne polovicu z nich tvoria štátni príslušníci Slovenskej republiky.

Najviac krajanov žije v Bratislavskom, Prešovskom a Košickom kraji.

Od roku 1997 pôsobí  krajanský spolok – Zväz Rusov na Slovensku, ktorý pozostáva z 8 právne samostatných regionálnych organizácií krajanov. Je to Zväz Rusov v Bratislave, Obščina v Nitre, Považan v Považskej Bystrici, Ruslana v Martine, Zväz Rusov v Košiciach, Rusofili v Žiline, Zväz Rusov v Poprade a mládežnícka organizácia krajanov Iniciatíva 21. Všetky tieto spolky sú pridruženými členmi Zväzu Rusov na Slovensku, ktorý zastupuje ruských krajanov v medzinárodných organizáciách. Mimo zväzu pôsobí v Banskej Bystrici krajanská organizácia Rossija a mládežnícka – Molodaja Rossija.

Od roku 2003 je Zväz Rusov členom Medzinárodnej rady ruských krajanov.

Predstavitelia Zväzu (O.Dašková a A.Čumakov) patria do zloženia Rady pre otázky národnostných menšín pri vláde Slovenskej republiky.
Predsedníčkou Zväzu Rusov na Slovensku je Žanna Mihaliková (e-mail: mihalikova@dpb.sk).
Zväz má 1500 členov. Medzi nimi je pomerne vysoké percento mládeže.

Zväz Rusov má svoju web stránku: www.zvazrusov.sk a vydáva časopis Vmeste. Na Slovensku tiež pôsobí Koordinačná rada krajanov.

Organizácie krajanov uskutočňujú niekoľko závažných projektov, orientovaných na štúdium ruštiny na Slovensku a realizujú podujatia, venované ruskej kultúre, národnostným tradíciám a  významným dňom v ruských dejinách.