Späť

Brusel (Belgicko), 21. januára – Trojstranné konzultácie vo formáte Ruská federácia – Európska únia – Ukrajiny sa konali za účasti Ministra energetiky Ruskej federácie Alexandra Novaka, zástupcu predsedu Európskej komisie Maroša Ševčoviča a ministra zahraničných vecí Ukrajiny Pavla Klimkina a týkali sa otázky tranzitu ruského plynu európskym spotrebiteľom cez územie Ukrajiny po roku 2019.

Ako poznamenal hlava Ministerstva energetiky Ruska, po skončení konzultácií základom trojstranných rokovaní bola téma predĺženia tranzitu plynu cez Ukrajinu po roku 2019. Podľa neho prebehli konzultácie v konštruktívnom duchu.
„Dohodli sme sa, že sa v máji bude konať ďalšie stretnutie na ministerskej úrovni, aby experti dovtedy popracovali nad detailmi budúcej dohody“, - povedal minister.
Podľa názoru Alexandra Novaka je Rusko pripravené zachovať tranzit plynu cez Ukrajinu pri splnení niekoľkých dôležitých podmienok.
„Základnou podmienkou je komerčná atraktivita, vytvorenie takých podmienok, ktoré by boli konkurencieschopné vzhľadom na iné smery, - vysvetlil minister. – Okrem toho sú Gazprom a Neftogaz v súdnom spore: odvolací súd musí prejednať odvolaciu žalobu Gazpromu voči Neftogazu. Aj to je dôležitá podmienka vypracovania konkrétnych parametrov dohody od roku 2020.
Minister osobitne zdôraznil, že pri podpisovaní novej dohody je dôležité nájsť kompromis a dodržať rovnováhu záujmov, ktorá existovala pri podpisovaní už platných dohôd.
Pri odpovedi na otázku, či strany diskutovali o obnovení nákupu plynu priamo Ukrajinou, Alexander Novak poznamenal, že Ukrajina vyčísli svoje budúce potreby plynu, ale v súčasnosti nakupuje plyn cez Slovensko.
„Pri tom v rámci dvojstranného stretnutia s Marošom Ševčovičom sme hovorili o tom, že momentálne sú zásoby plynu v ukrajinských podzemných zásobníkoch o 1 mld. 320 mil m³ nižšie, než boli pred rokom, - zdôraznil hlava Ministerstva energetiky Ruska.
V rámci dvojstranného stretnutia Alexandra Novaka a Maroša Ševčoviča strany prediskutovali aj blížiace sa odpojenie pobaltských krajín od energetického systému BRELL, ktorý spája Bielorusko, Rusko, Estónsko, Lotyšsko a Litvu.
„Oznámili nám termín, v ktorom dôjde k výstupu, - je to 1. január 2025. Myslím, že sme na to plne pripravení. Značne sme zainvestovali do Kaliningradského energetického systému. Ale vystúpiť z projektu, nie je podľa nášho názoru účelné, - poznamenal hlava Ministerstva energetiky Ruska.