Späť

Dňa 10. októbra minister zahraničných vecí Ruska S. V. Lavrov telefonicky diskutoval s ministrom zahraničných vecí Azerbajdžanu D. A. Bajramovom a ministrom zahraničných vecí Arménska Z. G. Mnacakanianom.

Dňa 10. októbra minister zahraničných vecí Ruska S. V. Lavrov telefonicky diskutoval s ministrom zahraničných vecí Azerbajdžanu D. A. Bajramovom a ministrom zahraničných vecí Arménska Z. G. Mnacakanianom.
Počas telefonátov strany potvrdili svoju oddanosť dohodám o zastavení paľby v oblasti konfliktu v Náhornom Karabachu, ktoré boli uzavreté na záver trojstranných konzultácií ministrov zahraničia 9. októbra v Moskve a zdôraznili potrebu dôsledného dodržiavania týchto dohôd „v reáli“.