Späť

Komentár informačného a tlačového oddelenia MZV Ruska k obmedzeniu vysielania televízneho kanálu RTR-Planeta v Lotyšsku

31. januára Národná rada pre elektronické médiá Lotyšska schválila rozhodnutie o obmedzení na dobu troch mesiacov vysielania ruského televízneho kanálu RTR-Planeta, odôvodňujúc tento krok s tým, že, vraj, jeho programy obsahovali rozdúchavanie „nenávisti a podnecovanie k vojne“ a tiež „nepriateľské vyjadrovania“ voči obyvateľom Ukrajiny. 
Tieto kroky opakovane svedčia o predpojatom postoji lotyšských úradov voči ruským médiám a našim novinárom, hrubo porušujúc základné princípy medzinárodného práva - slobodu tlače a vyjadrenia názorov.

Dúfame, že mimoriadne zložitá situácia v Lotyšsku, ktorá je dôsledkom represívneho nátlaku na masmédia so zjavným cieľom obmedziť prístup obyvateľov krajiny k alternatívnym zdrojom informácie, nezostanú bez povšimnutia medzinárodných profesionálnych organizácií a najmä zástupcu OBSE pre slobodu médií A. Dezira.

 

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3493916?fbclid=IwAR2ajIJyFTzqgkQ6tv_NUwGKJ5WPfNBnuNX9FFWwkYwyWkkIlu__a30Hkvc