Späť

Komentár informačného a tlačového oddelenia MZV Ruska k situácii s A. Navaľným

Pozorne si všímame nervózne komentáre viacerých hláv a predstaviteľov vlád niektorých západných krajín k vývoju situácie, ktorá vznikla vďaka ich bezprostrednej účasti na prípade nepodloženého deklarovania „otravy“ ruského blogera A. Navaľného. Neprestávajú udivovať opakujúce sa požiadavky aby Rusko „objasnilo“ tento škandalózny príbeh.
Viacnásobne a podrobne sme vysvetľovali stanovisko k tejto otázke, a to aj v súvislosti s tromi žiadosťami Generálnej prokuratúry Ruskej Federácie adresovaných úradom NSR o poskytnutie právnej pomoci ruskej strane pri zisťovaní skutkovej podstaty možného trestného činu. Podľa ruskej legislatívy tento krok je nevyhnutnou podmienkou na začatie trestného konania. Doteraz sme nedostali z Berlína odpoveď ani na jednu žiadosť. Počujeme len, že „pokračujú posudzovanie“. Nám, však, znovu a znovu navrhujú, aby sme požiadali o vysvetlenie Organizáciu pre zákaz chemických zbraní (OPCW), ktorej vedenie nás obratom odkazuje na vládu NSR.
Nedostali sme odpovede nielen na naše interpelácie podané Berlínu, ale ani na odvolania Generálnej prokuratúry Ruska, ani žiadosti, adresované v rámci Dohovoru o chemických zbraniach (CWC) štátnym orgánom Švédska a Francúzska, do laboratórií ktorých Nemci, v rozpore so všeobecne záväznými trestnými procesnými normami, odovzdali na analýzu dostupné vzorky.
V tejto situácií narušil pravidlá aj Technický sekretariát OPCW, a to tým, že zverejnil informáciu o poskytovaní svojej technickej pomoci, a to bez nášho výslovného súhlasu. Pripomeňme, že v zhode s vyhlásením Berlína sa jedná o udalostiach, ktoré sa nestali v NSR, ale v Rusku. Takýto súhlas je však povinný, ako je zakotvené v článku 2 písm. c) bode ii) Dodatku o dôvernosti CWC.
S prihliadnutím na opakovane preukazovanú politickú angažovanosť a zaujatosť vedenia Technického sekretariátu nepochybujeme o tom, že v pripravovanej správe o „technickej pomoci“ poskytovanej na žiadosť NSR, bude potvrdená prítomnosť stôp tzv. „Novička“ v biologických testoch A. Navaľného, ktoré Technický sekretariát získal pri tajnej operácii, ktorú pred nami všetci jej účastníci starostlivo skrývajú.