Späť

Komentár Úradu pre informácie a tlač MZV Ruska ohľadom presunu cudzích žoldnierov do zóny náhorno-karabašského konfliktu.

Podľa prichádzajúcich informácií prebieha do zóny náhorno-karabašského konfliktu presun bojovníkov nezákonných ozbrojených zoskupení, konkrétne zo Sýrie, Líbye, za účelom ich priamej účasti na bojových akciách.

Sme hlboko znepokojení týmito procesmi, ktoré vedú nielen k ešte väčšej eskalácii napätia v konfliktnej zóne, ale vytvárajú aj dlhodobé hrozby pre bezpečnosť všetkých krajín regiónu.
Vyzývame vedenie zainteresovaných štátov, aby prijali účinné opatrenia na zabránenie využívania zahraničných teroristov a žoldnierov v konflikte a na ich okamžité stiahnutie z regiónu.