Späť

Spoločné vyhlásenie s výzvou k prímeriu v Náhornom Karabachu

Minister zahraničných vecí Ruskej federácie  Sergej Lavrov, francúzsky minister pre Európske a zahraničné veci Jean Yves Le Drian a minister zahraničných vecí USA Michael R. Pompeo, prezentujúci štáty – spolupredsedov Minskej skupiny OBSE, dôrazne odsudzujú bezprecedentnú a nebezpečnú eskaláciu násilia v zóne konfliktu v Náhornom Karabachu a priľahlých regiónoch.

Ministri bezvýhradne zdôrazňujú, že nedávne útoky, zamerané pravdepodobne na civilné objekty, a to tak pozdĺž kontaktnej línie, ako aj na územiach Azerbajdžanu a Arménska mimo zóny Náhorno-Karabachského konfliktu, tiež neprimeranosť takýchto útokov, neprípustne ohrozujú stabilitu v regióne.

Odvolávajúc sa na vyhlásenie lídrov troch štátov - spolupredsedov Minskej misie OBSE z 1. októbra tohto roku, ministri opäť vyzývajú strany konfliktu aby okamžite a bezpodmienečne uzavreli prímerie.

Štáty- spolupredsedovia sú pevne odhodlaní plne vykonávať mandát, ktorý im zverili OBSE a medzinárodné spoločenstvo s podporou členských krajín Minskej skupiny. V súlade s týmto mandátom budú naďalej dôsledne rozvíjať vzájomné pôsobenie so stranami konfliktu a vyzývajú ich k bezodkladnému pristúpeniu k obnoveniu procesu urovnávania sporov na základe existujúcich základných princípov a príslušných medzinárodných dokumentov, ktoré sú dobre známe obom stranám.