Späť

Stály zástupca Ruska v OBSE Alexander Lukaševič vyzval Slovensko, ktoré predsedá Organizácii, aby prevzalo osobitnú kontrolu nad situáciou, ohľadne neumožnenia pozorovateľom z Ruska sledovať prezidentské voľby na Ukrajine.

Stály zástupca Ruska v OBSE Alexander Lukaševič vyzval Slovensko, ktoré predsedá Organizácii, aby prevzalo osobitnú kontrolu nad situáciou, ohľadne neumožnenia pozorovateľom z Ruska sledovať prezidentské voľby na Ukrajine.

Minister zahraničných vecí Ukrajiny Pavlo Klimkin už predtým vo svojom bloku na Facebooku napísal, že odoslal list riaditeľke Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) pani Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, v ktorom ju požiadal o vyslanie pozorovateľskej misie na prezidentské voľby na Ukrajine. Uvádza v ňom, že ukrajinské Ministerstvo zahraničných vecí nebude prijímať od žiadateľov z Ruska žiadosti o registráciu pozorovateľov na prezidentských voľbách.

„ Vyjadrujeme rozhorčenie nad vyhlásením a listom ministra zahraničných vecí Ukrajiny Pavla Klimkina adresovaného Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) ohľadne neumožnenia prítomnosti pozorovateľov z Ruska na ukrajinských prezidentských voľbách, dokonca ani prostredníctvom ODIHR. Ide o bezprecedentný diskriminačný zákaz, zjavné porušenie základných záväzkov OBSE, konkrétne odseku 8 Kodanského dokumentu z roku 1990. Na túto skutočnosť očakávame vysvetlenie od riaditeľky Úradu pani Ingibjörg Sólrún Gísladóttir. Dovoľujeme si požiadať úradujúceho predsedu OBSE, aby situáciu podrobil mimoriadnej kontrole,“ - vyhlásil A. Lukaševič na zasadnutí Stálej rady OBSE.

Prezidentské voľby na Ukrajine sa budú konať 31. marca 2019.

 

https://ria.ru/20190110/1549201557.html