Späť

Vladimír Putin vysvetlil senátorom zmysel zmien a doplnení ústavy

Ruský prezident Vladimír Putin vysvetlil význam ústavných zmien - zabezpečujú zachovanie silnej prezidentskej republiky. Zmeny a doplnenia Základného zákona boli prijaté 1. júla. Prezident zdôraznil, že „dochádza ku kvalitatívnemu vývoju celého právneho rámca a predovšetkým zákonov, ktoré priamo určujú súčasnosť a budúcnosť Ruska“.
„Podstatou, zmyslom ústavných inovácií je ukotviť základné pojmy udržateľného rozvoja krajiny na ďalšie desaťročia. Ide o historickú kontinuitu, morálne hodnoty, spoľahlivé sociálne záruky a zväčšenie úlohy občianskej spoločnosti. Napokon, je to posilnenie a zlepšenie rovnováhy, rovnováhy medzi všetkými vládnymi zložkami pri zachovaní Ruska ako silnej prezidentskej republiky, “uviedol Putin na stretnutí so senátormi.
Podľa jeho slov sa náklady na realizáciu opatrení zo Správy ruského prezidenta parlamentu v roku 2020 zvýšia o 80% - z 0,7 bilióna rubľov. až 1,2 bilióna rubľov.
Prezident navyše uviedol, že v Rusku sa počas pandémie „príjmy znížili o viac ako 11 percent, zatiaľ čo výdavky sa zvýšili o viac ako 23 percent. “V. Putin poznamenal, že štát vedel zvýšiť vládne výdavky, podporiť občanov a ekonomiku „vďaka nízkej úrovni verejného dlhu a predtým nahromadeným finančným rezervám.“ Vyzval, aby „sa nezamietali požiadavky ministerstva financií na dodržiavanie makroekonomických parametrov, ide o skutočný výdobytok našej ekonomiky v posledných rokoch“.
Vladimír Putin zdôraznil, že treba pomôcť ľuďom vrátiť sa k bežnej práci, aby mohli zabezpečiť svoje rodiny. Spresnil, že miera nezamestnanosti v Rusku presahuje 6% ekonomicky aktívneho obyvateľstva“. Za týmto ukazovateľom stojí osud státisícov občanov, ktorí si ešte nenašli prácu. Dovoľte mi zdôrazniť, že úlohu obnovenia zamestnanosti v budúcom roku som vláde už stanovil. Musíme ľuďom pomôcť vrátiť sa k normálnej práci, aby mohli získať stabilný príjem a zabezpečiť svoje rodiny, “ uviedol V. Putin. Dodal, že kritérium na podporu podnikania zostáva rovnaké a spočíva v „zachovaní a otvorení nových pracovných miest“. Ruský prezident tiež oznámil indexáciu dôchodkov v krajine. „V budúcom roku budú dôchodky v Rusku indexované o 6,3%, čo je viac ako 1,5-krát viac , ako je predpokladaná inflácia v roku 2021,“ uviedol Vladimír Putin.