Späť

Vyber z prejavu Vladimíra Putina na 75. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN

Ruský prezident zaznamenal pre členov OSN videozáznam. Kvôli pandémii koronavírusov sa Týždeň na OSN na vysokej úrovni koná vo video formáte. Rovnako ako väčšina predstaviteľov iných krajín, Vladimír Putin vopred zaznamenal pätnásť minútový prejav, v ktorom hovoril o hlavných, podľa jeho názoru, svetových problémoch: boji proti pandémii COVID-19, nelegitímnych sankciách a otázkach prepisovania histórie.

Putin označil Chartu OSN za základ medzinárodného práva

 Ruský prezident poznamenal, že v roku 2020 svet oslávil dva dôležité dátumy - 75. výročie konca druhej svetovej vojny a 75. výročie vzniku OSN. To všetko podľa V. Putina umožnilo vytvoriť nový svetový poriadok.

 „Jeho bezpodmienečným základom sa stala Charta OSN, ktorá dodnes zostáva hlavným zdrojom medzinárodného práva,“ − uviedol.

Prezident vyzval, aby bolo jadrovým mocnostiam ponechané právo veta v Rade bezpečnosti

 Ruský vodca sa vyslovil za predĺženie platnosti raketovej zmluvy s USA „Prvoradou otázkou, ktorú je možné a treba urýchlene vyriešiť, je samozrejme rozšírenie zmluvy. Ruský vodca zároveň poznamenal, že Moskva v roku 2019 vyhlásila moratórium na rozmiestnenie pozemných rakiet stredného a kratšieho doletu v Európe. a ďalšie regióny sveta, pokiaľ sa USA zdržia takýchto opatrení, ale ruská strana na to zatiaľ nepočula reakciu. Podľa prezidenta Rusko vyvinie všetko úsilie na zabezpečenie strategickej stability vo svete, experti musia ešte úplne zhodnotiť rozsah sociálno-ekonomického šoku spojeného s epidémiou, všetky jej dlhodobé následky, - uviedol Putin. „Ale je už zrejmé, že obnovenie globálnej ekonomiky bude trvať dlho. A už vyskúšané protikrízové opatrenia nebudú vždy fungovať “. Vypracovanie nových neštandardných opatrení je jedným z hlavných cieľov OSN, uviedol prezident.

 Naša logika je taká, že Rada bezpečnosti [OSN] by mala brať do úvahy záujmy všetkých krajín, rozmanitosť ich pozícií, opierať sa o zásadu najširšej dohody štátov, ale zároveň, rovnako ako predtým, slúžiť ako ako hlavné  spojenie v systéme globálneho riadenia, ktoré nemožno zabezpečiť bez zachovania práva veta stálych členov rady bezpečnosti. Toto právo piatich víťazných jadrových mocností, podľa neho, stále odráža skutočnú„ vojensko-politickú rovnováhu “.Taký nástroj ako veto stále funguje, uviedol V. Putin.

Putin opäť odsúdil pokusy o prepisovanie dejín

 Spolitizované politické pokusy o svojvoľnú interpretáciu dejín druhej svetovej vojny sa stávajú úderom do základov povojnového svetového poriadku, „čo je obzvlášť nebezpečné v podmienkach, keď je vážne skúšaná globálna stabilita, keď sa systém kontroly zbraní zhoršuje, regionálne konflikty neutíchajú a hrozby vychádzajú z terorizmu, organizovaného zločinu a obchodovania s drogami “.

Ruský prezident navrhol vytvorenie „zelených koridorov“v súvislosti s pandémiou a zrušením sankcií.

 V. Putin poznamenal, že by nemali byť vystavené obchodným vojnám a sankciám a sú potrebné na dodávky základného tovaru medzi krajinami - potravín, liekov či osobných ochranných prostriedkov. Podotkol, že práve zbavenie sa „nelegitímnych sankcií“sa môže stať základom  obnovenia globálneho ekonomického rastu po skončení pandémie a zníženia nezamestnanosti.

“Odborníci musia ešte úplne vyhodnotiť rozsah sociálno-ekonomického šoku spojeného s epidémiou a všetky jeho dlhodobé následky, uviedol V.  Putin. „Ale je už zrejmé, že obnovenie globálnej ekonomiky bude trvať dlho. Navyše už vyskúšané protikrízové opatrenia nebudú vždy fungovať.” Vypracovanie nových neštandardných opatrení je jedným z hlavných cieľov OSN, uviedol prezident.

 

V. Putin ponúkol vakcínu členom OSN „Sputnik-V zadarmo

Prezident oznámil členom OSN, že Rusko rýchlo vyvinuli sériu testovacích súprav a liekov na detekciu a liečbu koronavírusov, a potom zaregistrovali prvú vakcínu na svete s názvom Sputnik-V.

Rusko je pripravené poskytnúť OSN všetku potrebnú kvalifikovanú pomoc, predovšetkým ponúkame bezplatné poskytnutie našej vakcíny na dobrovoľné očkovanie zamestnancov Organizácie a jej inštitúcií.” uviedol V. Putin.

Ruský líder vystúpil za predĺženie platnosti raketovej zmluvy s USA

 „Prvoradou otázkou, ktorú je možné a treba urýchlene vyriešiť, je samozrejme predĺženie platnosti americko-ruskej zmluvy o strategických zbraniach -3, ktorej platnosť končí veľmi skoro vo februári 2021. Vedieme také rokovania s našimi americkými partnermi, “uviedol Putin.

. Ruský prezident zároveň poznamenal, že Moskva v roku 2019 vyhlásila moratórium na rozmiestnenie pozemných rakiet stredného a kratšieho doletu v Európe a ďalšie regióny sveta, pokiaľ sa USA zdržia takýchto opatrení, ale ruská strana zatiaľ reakciu na túto otázku nepočula.

 Podľa prezidenta Rusko vyvinie všetko úsilie na zabezpečenie strategickej stability vo svete a bude tiež presadzovať “mierové, politické, diplomatické riešenie regionálnych kríz a konfliktov.“