Späť

Výber z rozhovoru so stálym predstaviteľom Ruska pri Organizácii pre zákaz chemických zbraní (OPCW) A. V. Šulginom pre Interfax o „tom, čo sa deje s ruským vyšetrovaním „prípadu Navaľnyj.“

Nemecko sa v prípade „Navaľného aktívne stavia proti vyšetrovaniu vedenému v Rusku,“ − uviedol v rozhovore pre Interfax stály predstaviteľ Ruskej federácie pri OPCW Alexander Šulgin.

„Pokiaľ ide o ruské žiadosti na zverejnenie spolupráce v „prípade Navaľnyj“, v súčasnosti nemecké orgány a technický sekretariát OPCW hrajú ping-pong.“ Ešte 14. septembra oznámil minister zahraničných vecí Nemeckej spolkovej republiky Heiko Maas, že Rusko by malo požiadať OPCW o dokumentárne a lekárske materiály, ktoré údajne svedčia o otrave ruského občana.

Technický sekretariát, s odvolaním sa na politiku utajenia, nás odbavil s tým, že so žiadosťou o vysvetlenie sa máme obrátiť na nemeckú stranu,“ − uviedol vysoko postavený ruský diplomat. Zdôraznil: „Rusko vyzývajú, aby prípad dôsledne vyšetrilo, ale zároveň ho držia bokom od toho, čo sa deje „v zákulisí.“ Dokonca by som povedal, že všetky fakty svedčia o tom, že Nemecko robí všetko, aby zabránilo predbežnému vyšetrovaniu, konanému v Rusku, na zistenie pravdy v rámci ruskej legislatívy.“

„Rusko bude považovať za zásah do svojich vnútorných záležitostí možné zapojenie Vyšetrovacieho a identifikačného tímu (IIT) Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW), do „prípadu Navaľného“ − uviedol v rozhovore pre Interfax stály predstaviteľ Ruska pre organizáciu Alexander Šulgin.

Atributívny mechanizmus vytvorili západné krajiny, pričom obišli ustanovenia Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení ako aj mandát Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW), čo je v rozpore s výlučnými právomocami Rady bezpečnosti OSN. Zapojenie Vyšetrovacieho a identifikačného tímu (IIT) u nikoho nevzbudzuje najmenšie pochybnosti. A jeho angažovanosť vo vyšetrovaní nie je nič iné ako pokus o využitie OPCW na zasahovanie do vnútorných záležitostí členského štátu Dohody o zákaze chemických zbraní“ − uviedol. Alexander Šulgin tak odpovedal na otázku agentúry, či existuje pravdepodobnosť zapojenia Vyšetrovacieho a identifikačného tímu (IIT) do „prípadu Navaľnyj“. (Interfax).

Rusko nebude akceptovať na slovo závery Organizácie pre zákaz chemických zbraní v „prípade Navaľnyj“; závery starostlivo preskúmajú, ak ich dostanú, ruskí odborníci, uviedol v rozhovore pre Interfax stály predstaviteľ Ruskej federácie pri OPCW Alexander Šulgin.

Prirodzene, nemôžeme prijať ako samozrejmosť nepodložené vyhlásenia kohokoľvek, ani z takej štruktúry, akou je OPCW. Potrebujeme fakty, konkrétne dôkazy, aspoň podrobné výsledky analýz s potvrdením spoľahlivosti ich zdrojov. Potom ruskí odborníci všetko starostlivo preskúmajú a vyvodia vlastné závery, “ − uviedol vysoko postavený ruský diplomat. Nie je možné vopred predvídať, aké tie závery budú. Veľmi však dúfame, že tieto materiály predsa len dostaneme, či už od Technického sekretariátu OPCW alebo od nemeckej strany, − uviedol A. Šulgin.