Späť

VYBRANÉ MATERIÁLY Z ROZHOVORU PREZIDENTA RUSKA V.V. PUTINA PRE SRBSKÉ VYDANIA POLITIKA A VEČERNÉ NOVOSTI.

Rusko bude pri ďalšej stavbe plynovodu Turecký prúd brať do úvahy postoj Európskej komisie, ale počíta s tým, že sa postoj Bruselu neobmedzí na politickú svojvôľu, vyhlásil prezident RF Vladimír Putin.
„Predpokladáme, že členské štáty EÚ, ktoré majú záujem o ruský plyn, musia dostať od Európskej únie záruky, že plány na pokračovanie Tureckého prúdu nestroskotajú na svojvoľnom politickom rozhodnutí Bruselu“, - povedal V. Putin.
Rusko sa zasadzuje za ozdravenie nepredvídateľnej a napätej medzinárodnej situácie, vyhlásil Vladimír Putin.
„Pri čom v mnohých ohľadoch taká situácia aj vznikla v dôsledku neustálych jednostranných, vrátane silových prejavov USA a radu iných západných štátov. Výsledkom je, že sa zintenzívňuje celková atmosféra konfrontácie a nedôvery“, - poznamenal.
Kyjev je pripravený obetovať medzináboženskú harmóniu vo svojej krajine predvolebnej kampani súčasnej hlavy ukrajinského štátu Petra Porošenka, ktorá je založená na hľadaní nepriateľov a na pokusoch za akúkoľvek cenu udržať si moc, myslí si prezident Ruska.
„Je zrejmé, že vedenie Ukrajiny nemôže nechápať, že pokusy násilne vohnať veriacich do cudzieho chrámu hrozia vážnymi následkami“, - povedal.
Vytvorenie Pravoslávnej cirkvi Ukrajiny je čisto politickým projektom namiereným na rozsievanie medzi Rusmi a Ukrajincami nielen národnostných, ale aj náboženských treníc, myslí si Vladimír Putin.
„Nová cirkevná štruktúra je výlučne politickým, svetským projektom. Jeho hlavný cieľ spočíva v rozdelení národov Ruska a Ukrajiny, v rozsievaní nielen národnostných, ale aj náboženských treníc“, - povedal.
Upevňovanie NATO na Balkáne vedie k rastu napätia v Európe a vytvára deliace čiary, vyhlásil prezident RF Vladimír Putin.
„Už sme viackrát vyhlásili, že smerovanie na rozširovanie NATO je prežitkom „studenej vojny“, chybnou a deštruktívnou vojensko-politickou stratégiou“, - povedal V. Putin.
Prezident RF Vladimír Putin obrátil pozornosť na pasívny postoj Európskej únie ohľadom plánov na vytvorenie v Kosove plnohodnotnej armády.
„Nebudem skrývať, že sme boli prekvapení dostatočne pasívnou reakciou Európskej únie na rozhodnutie kosovského „parlamentu“ o transformácii Bezpečnostných síl Kosova na plnohodnotnú armádu. Veď je zjavné, že podobný krok Srbi žijúci v tejto provincii pokladajú za priamu hrozbu svojej bezpečnosti“, - povedal prezident RF Vladimír Putin.