Späť

Vybrané z rozhovoru stáleho predstaviteľa RF pri OSN a BR OSN V.A. Nebenziu

USA a ich spojenci v NATO sa môžu v najbližšom čase pokúsiť rozmiestniť vo vesmíre časti zbraní. Vyhlásil to stály predstaviteľ Ruska pri OSN Vasilij Nebenzia v komentári k iniciatíve prezidenta RF Vladimíra Putina týkajúce sa podpísania dohody o bezpečnosti vo vesmíre, ktorá odznela na Valnom zhromaždení. „V poslednom čase sa situácia v dôsledku konania Washingtonu v tejto otázke značne vyostrila, – povedal. – Nedá sa vylúčiť, že sa v najbližšej budúcnosti môžeme stať svedkami toho, že sa už vo vesmíre objavia časti zbraní amerického vojenského potenciálu a možno aj iných štátov – spojencov USA v NATO“. „To je veľmi nebezpečný scenár, – zdôraznil diplomat. – Podnikneme všetky kroky, aby sme zabránili takému vývoju udalostí“.
Rusko má záujem o predĺženie Zmluvy o opatreniach na zníženie a obmedzenie strategických útočných zbraní, ale nemôže USA zabrániť, aby od nej odstúpili. Vyhlásil to stály predstaviteľ RF pri OSN Vasilij Nebenzia.
„My máme samozrejme záujem o predĺženie zmluvy, chápeme ju ako jeden z najdôležitejších prvkov strategickej stability. Ale zabrániť americkým kolegom, aby od nej odstúpili my nemôžeme“, – povedal. „Nechcel by som pri tom zveličovať následky takéhoto scenára pre Rusko, – doložil diplomat. – Ak sa v dôsledku deštruktívnej línie USA nepodarí predĺžiť platnosť zmluvy, nájdeme efektívne spôsoby vlastnej ochrany“.
Rusko v tomto roku navrhne 75. zasadnutiu Valného zhromaždenia OSN na prerokovanie dve rezolúcie týkajúce sa bezpečnosti vo vesmíre. Vyhlásil to stály predstaviteľ Ruska pri OSN Vasilij Nebenzia.
„Na 75. zasadnutí VZ OSN spolu s inými našimi tradičnými iniciatívami z oblasti odzbrojenia plánujeme, ako aj po minulé roky, predniesť návrhy rezolúcií o nerozmiestňovaní zbraní vo vesmíre ako prví, ako aj o opatreniach na zabezpečenie transparentnosti a upevnenia dôvery vo vesmírnej činnosti, – informoval.
Rusko diskutuje s OSN o možnosti dodávok ruskej vakcíny proti koronavírusu pre jej pracovníkov. Vyhlásil to stály predstaviteľ Ruska pri OSN Vasilij Nebenzia v predvečer otvorenia októbrového ruského predsedníctva vo VZ OSN. Stály predstaviteľ pripomenul, že prezident Ruska Vladimír Putin vo svojom prejave na Valnom zhromaždení navrhol poskytnúť ruskú vakcínu na dobrovoľnú vakcináciu pracovníkov OSN.
„Teraz diskutujeme so sekretariátom OSN o možných parametroch takejto vakcíny“, – povedal Nebenzia. „Súčasne Ministerstvo zdravotníctva Ruska a Ruský fond priamych investícií zoznamujú našich zahraničných a medzinárodných partnerov s týmto našim popredným vývojom vrátane Svetovej zdravotníckej organizácie, – doložil diplomat. – S WHO tiež prediskutovávane otázku o tak zvanej prekvalifikácii našej vakcíny“.