Späť

Vyhlásenie MZV Ruska v súvislosti s udalosťami vo Venezuele

Udalosti vo Venezuele sa blížia k nebezpečnej hranici
Extrémisticky naladení odporcovia zákonitej venezuelskej vlády sa po neúspešných pokusoch o zvrhnutie N. Madura, a to aj cestou jeho fyzickej likvidácie, rozhodli pre maximálne konfrontačný scenár zápasu o moc. Vyhlásenie vodcu opozície za "dočasného prezidenta Venezuely" a okamžité uznanie jeho legitimity zo strany Spojených štátov a mnohých štátov tohto regiónu zákonite povedie k prehĺbeniu rozkolu vo venezuelskej spoločnosti, k nárastu frontálnych pouličných nepokojov, ku kardinálnej destabilizácii vnútropolitickej situácie a k ďalšej eskalácii konfliktu. Takéto zámerné a očividne vopred dobre premyslené vytvorenie "dvojvládia" vo Venezuele, kreovanie alternatívneho centra prijímania rozhodnutí je priamou cestou k chaosu a zničeniu základov venezuelskej štátnosti. Rozhodne odsudzujeme tých, čo ženú venezuelskú spoločnosť do priepasti krvavých rozbrojov.
Vidíme v bezohľadnom konaní Washingtonu ďalší prejav totálneho ignorovania noriem a princípov medzinárodného práva, opätovný pokus figurovať v úlohe samozvaného rozhodcu o osude druhých národov. Ide o snahu rozohrať vo Venezuele osvedčený scenár zvrhnutia nepohodlných vlád.
Mimoriadne znepokojujúce sú signály prichádzajúce z niektorých štátov, že nie je vylúčený ozbrojený zásah zvonka. Vystríhame pred podobným hazardérstvom, ktoré môže mať katastrofické následky.
Obraciame sa s výzvou k zdravo uvažujúcim venezuelským politikom, ktorí vystupujú ako opozícia legitímnej vlády N. Madura, aby odmietli byť figúrkami v cudzej hre.
Vychádzame z toho, že akákoľvek politická činnosť sa musí uskutočňovať v prísnom súlade s ústavou a v zhode s národnou legislatívou. Občania krajiny pravdaže môžu vyjadrovať vlastné stanovisko, a to aj cestou manifestácií, ale výlučne pokojným spôsobom, ktorý nevedie k násiliu a najmä neohrozuje bezpečnosť spoluobčanov.
Len Venezuelčania majú právo rozhodovať o svojej budúcnosti. Deštruktívne vonkajšie zasahovanie je najmä v súčasnej vyhrotenej situácii neprípustné. Nahuckávanie nemá nič spoločné s demokratickým procesom. Je to priama cesta k bezpráviu a krviprelievaniu.
Úlohou medzinárodného spoločenstva je podporiť hľadanie vzájomného porozumenia medzi rôznymi venezuelskými politickými silami, ktoré kladú hlavný dôraz na národné záujmy. Sme ochotní spolupracovať pritom so všetkými štátmi, ktoré zdieľajú rovnaké ciele.
 
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3482366?p_p_id=101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_languageId=ru_RU