Späť

Výňatky z článku ministra zahraničných vecí Ruskej federácie S. V. Lavrova Globálne problémy kybernetickej bezpečnosti a medzinárodné iniciatívy Ruska v oblasti boja s kybernetickou kriminalitou, ktorý bol uverejnený v časopise Vnešneekonomičeskije sviazi

Teraz sa nedá presne predpovedať a dokonca ani približne odhadnúť, kedy sa skončí pandémia. O tomto sa hovorí v pondelňajšom článku ministra zahraničných vecí Ruska Sergeja Lavrova, uverejnenom v časopise Vnešneekonomičeskije sviazi. „Epidémia koronavírusu doslova za pár týždňov zmenila bežné životy miliárd ľudí a stala sa skutočnou skúškou pre celé ľudstvo. Teraz nemožno s istotou predpovedať nielen presne, ale ani približne, kedy sa skončí,“ zdôraznil Lavrov.
Straty svetovej ekonomiky spôsobené kybernetickými útokmi môžu v roku 2022 dosiahnuť 8 triliónov dolárov. Uvádza sa to v článku ministra zahraničných vecí Ruska Sergeja Lavrova pre časopis Vnešneekonomičeskije sviazi. Podľa slov ruského ministra zahraničia svetové spoločenstvo čelí „kybernetickej epidémii“. „Hlboké znepokojenie vyvolávajú kybernetické teroristické útoky, najmä nárast počtu útokov na zdravotnícke, finančné a vzdelávacie ustanovizne či medzinárodné organizácie, ktorý sme zaznamenali počas koronakrízy,“ uviedol Lavrov.
Svetový informačný priestor sa môže zmeniť na novú vojnovú arénu, a to z dôvodu krokov celého radu krajín. Uvádza sa to v pondelňajšom článku ministra zahraničných vecí Ruska Sergeja Lavrova, uverejnenom v časopise Vnešneekonomičeskije sviazi. Podľa slov ministra sa niektoré vlády snažia nanútiť svoje pravidlá v oblasti kybernetickej bezpečnosti. „Snažia sa udržať si svoju technologickú prevahu a jednostranne uplatňovať silové kroky v oblasti informačných a komunikačných technológií, privlastniť si výlučné právo určovať, kto je zodpovedný za kybernetické incidenty,“ vysvetlil Lavrov. „Toto všetko môže v konečnom dôsledku zmeniť svetový informačný priestor na novú vojnovú arénu.“
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyzval svetové spoločenstvo, aby vypracovalo univerzálny medzinárodný kódex správania v kybernetickom priestore. „Pri absencii univerzálneho medzinárodného kódexu správania v kybernetickom prostredí sa udržateľný sociálno-ekonomický, vedecký a technologický rozvoj všetkých krajín bez výnimky stáva zraniteľným. Ľudstvo riskuje, že bude zatiahnuté do rozsiahlej nebezpečnej konfrontácie v online priestore, ktorú nie je možné udržať v lokálnom rámci z dôvodu cezhraničnej povahy moderných komunikácií a vzájomnej závislosti národných ekonomík,“ uviedol Lavrov vo svojom článku pre časopis Vnešneekonomičeskije sviazi.
Odsúhlasenie medzinárodných pravidiel zodpovedného správania v kybernetickej sfére je čoraz naliehavejšie, takýto súbor pravidiel by mal zabezpečiť všetkým krajinám rovnaké práva na účasť v spravovaní internetu. Uvádza sa to v článku ministra zahraničných vecí Ruska Sergeja Lavrova pre časopis Vnešneekonomičeskije sviazi. Minister vyzdvihol, že Rusko v roku 1998 z tribúny OSN ako prvé varovalo svet pred rizikami spojenými s kybernetickou sférou a navrhlo spôsoby, ako im čeliť. Ruská federácia podľa neho identifikuje v tejto oblasti tri okruhy hrozieb: hrozby vojensko-politického, teroristického a trestného rázu. Lavrov zdôraznil nemennosť pozície Moskvy v boji proti týmto hrozbám. „Všetky štáty by sa bez výnimky mali podieľať na riešení a diskusii o tomto globálnom probléme. Je tiež dôležité zohľadniť názory ostatných zainteresovaných síl (podnikateľská sféra, občianska spoločnosť, vedecké kruhy); hľadanie univerzálneho riešenia je možné iba prostredníctvom rokovaní pod záštitou Svetovej organizácie; hlavným cieľom takýchto rokovacích snáh je zabrániť konfliktom v informačnom priestore a zabezpečiť využitie informačných a komunikačných technológií výlučne na mierové účely,“ uvádza sa v článku.