Späť

Výňatky z videovystúpenia ministra zahraničných vecí Ruska S. V. Lavrova v mene členských štátov Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti na podujatí Valného zhromaždenia OSN na vysokej úrovni pri príležitosti 75. výročia založenia OSN

Pokusy o zrevidovanie histórie, o bagatelizáciu úlohy národov, ktoré sa najviac zaslúžili o Víťazstvo nad fašizmom, vyzerajú v kontexte osláv 75. výročia založenia Organizácie spojených národov absurdne. Vyhlásil to v pondelok minister zahraničných vecí Ruskej federácie S. V. Lavrov vo svojom videovystúpení v mene členských štátov Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti na podujatí Valného zhromaždenia OSN na vysokej úrovni pri príležitosti 75. výročia založenia OSN.
"Keď sa pozeráme do minulosti, obdivujeme odhodlanie, s akým sa otcovia zakladatelia OSN usilovali o vybudovanie demokratického systému medzinárodných vzťahov," povedal ruský minister zahraničia. Zdôraznil, že "spoločne priložili ruku k dielu, aby zachránili budúce generácie pred hrôzami vojny, potvrdili vieru v ľudské práva, vytvorili podmienky pre spravodlivé usporiadanie sveta a pre sociálny pokrok."

Rusko považuje za veľmi aktuálnu výzvu generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa na globálne prímerie v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Uviedol to v pondelok minister zahraničných vecí Ruskej federácie Sergej Lavrov vo svojom videovystúpení v mene členských štátov Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti na podujatí Valného zhromaždenia OSN na vysokej úrovni pri príležitosti 75. výročia založenia OSN.
"Považujeme za nanajvýš aktuálnu výzvu generálneho tajomníka OSN na globálne prímerie v súvislosti s pandémiou COVID 19. Všetky členské štáty Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti sú jednohlasne za," povedal Lavrov.

Narastajúca nejednotnosť medzinárodného spoločenstva spôsobuje, že reagovať na globálne problémy je čoraz ťažšie. Uviedol to v pondelok minister zahraničných vecí Ruskej federácie Sergej Lavrov vo svojom videovystúpení v mene členských štátov Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti na podujatí Valného zhromaždenia OSN na vysokej úrovni pri príležitosti 75. výročia založenia OSN.
"Reagovať na globálne problémy je rok čo rok ťažšie, a to najmä z dôvodu narastajúcej nejednotnosti svetového spoločenstva. Zdá sa, že taká situácia je do veľkej miery spôsobená neochotou niektorých krajín rešpektovať legitímne záujmy iných štátov," povedal Lavrov. "Zavádzajú sa rôzne koncepty a štandardy, ako napríklad svetový poriadok založený na pravidlách, a zároveň sú na dennom poriadku pokusy o zasahovanie do vnútorných záležitostí štátov, jednostranné sankcie v rozpore s výsadnými právami Bezpečnostnej rady OSN, prejavy intolerancie a nenávisti."

Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov vyhlásil, že je neprípustné oslabovať mandáty hlavných orgánov systému OSN a vytvárať duplicitu ich právomocí.
"Jubilejný dátum nám dáva príležitosť, aby sme načrtli kontúry pôsobenia Svetovej organizácie pre budúcnosť. V moderných podmienkach by OSN mala zostať efektívnou štruktúrou, ktorej fungovanie bude dobre koordinované a bude v prísnom súlade s Chartou. Neslobodno pripustiť oslabovanie hlavných orgánov systému OSN a zdvojovanie ich kompetencií, toto by len oddialilo dosiahnutie požadovaných cieľov," povedal v pondelok Lavrov vo svojom videovystúpení v mene členských štátov Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti na podujatí Valného zhromaždenia OSN na vysokej úrovni pri príležitosti 75. výročia založenia OSN.

 Treba zastaviť pokusy o oslabenie systému kontroly zbrojenia. Vyhlásil to v pondelok minister zahraničných vecí Ruskej federácie Sergej Lavrov vo svojom videovystúpení v mene členských štátov Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti na podujatí Valného zhromaždenia OSN na vysokej úrovni pri príležitosti 75. výročia založenia OSN.
"Aby sa zachovala globálna stabilita, treba rezolútne stopnúť pokusy o oslabenie systému kontroly zbrojenia, odzbrojenia a nešírenia zbraní," povedal Lavrov.