Späť

Výťah z prejavu stáleho predstaviteľa Ruskej federácie pri OPCW Alexandra Šulgina na 95. zasadaní Výkonnej rady organizácie.

Rusko sa nebude západným krajinám ospravedlňovať za situáciu s blogerom Alexejom Navaľným. Uviedol to v utorok stály predstaviteľ Ruskej federácie pri OPCW Alexander Šulgin, ktorý vystúpil na 95. zasadaní Výkonnej rady organizácie. „Napriek všetkým pochybným výzvam, aby sme vykonali národné vyšetrovanie, spolupracovali s OPCW atď., vyhlasujeme, že Rusko nie je nikomu nič dlžné: ani Nemecku ani iným krajinám, ktoré kategoricky a bez dôkazov tvrdia, že Rusko je údajne „vinné z otravy „Navaľného,“  zdôraznil diplomat. − Nemáme sa im za čo ospravedlňovať, a ani to neurobíme“.

Rusko čaká na vecnú odpoveď Nemecka, nie formálnu reakciu na incident s blogerom Alexejom Navaľným. Uviedol to v utorok stály predstaviteľ Ruskej federácie pri OPCW Alexander Šulgin, ktorý vystúpil na 95. zasadaní Výkonnej rady organizácie. „Nemecko by malo konečne odpovedať na štyri po sebe nasledujúce výzvy Generálnej prokuratúry ohľadom  poskytnutia právnej pomoci,“ − uviedol.

Nemecko je povinné poskytnúť nám všetky materiály a vecné dôkazy, ktoré podľa nemeckej strany dokazujú spáchanie trestného činu proti ruskému občanovi." „Napokon, keďže nemeckí partneri presunuli túto otázku na riešenie do Haagu a rozhodli sa využiť potenciál OPCW, majú povinnosť s nami spolupracovať ustáleným spôsobom,“ − dodal diplomat. „Zaslali sme im takúto žiadosť a čakáme na vecnú, nie formálnu  odpoveď“.

Rusko v plnej miere dodržiava všetky svoje povinnosti vyplývajúce z  Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení (ďalej len Dohovor  o chemických zbraniach.) Uviedol to v utorok stály predstaviteľ Ruskej federácie pri OPCW Alexander Šulgin, ktorý vystúpil na 95. zasadaní Výkonnej rady organizácie k situácii okolo blogera Alexeja Navaľného. „Sme mimoriadne znepokojení tým, ako je incident − ku ktorému došlo na ruskom území  s ruským občanom Navaľným,  v dôsledku ktorého bol hospitalizovaný − interpretovaný a prezentovaný v niektorých členských štátoch Dohovoru  o chemických zbraniach, − uviedol. V mnohých hlavných mestách, predovšetkým v Berlíne, sa usilujú interpretovať  tento prípad tak, že údajne bol Alexej Navaľnyj otrávený toxickou látkou, ktorú možno klasifikovať ako najnovšiu nadštandardnú chemickú zbraň.“ „Chceme rozhodne vyhlásiť, že Rusko si plne plní všetky povinnosti vyplývajúce z Dohovoru  o chemických zbraniach, − zdôraznil Alexander Šulgin. „Rusko úplne a v predstihu zničilo všetky zásoby chemických zbraní, eliminovalo príslušné technologické vybavenie, podporuje implementáciu režimu overovania v chemických zariadeniach a uskutočňuje medzinárodnú spoluprácu v záujme nešírenia zbraní hromadného ničenia.“

Rusko zamýšľa považovať situáciu okolo blogera Alexeja Navaľného za provokáciu, kým nedostane dôkazy. Uviedol to v utorok stály predstaviteľ Ruskej federácie pri OPCW Alexander Šulgin, ktorý vystúpil na 95. zasadaní výkonnej rady organizácie. „Kým nám nebudú predložené dokumenty, materiály, vzorky, materiálne dôkazy, ktoré podľa osôb, ktoré proti nám vzniesli obvinenie, dokazujú v analýzach Navaľného údajne prítomnosť vojenskej toxickej látky, kým si s nami nesadnú k rokovaciemu stolu na konštruktívny dialóg na odbornej úrovni, budeme všetko, čo sa okolo tohto incidentu deje, považovať za bezuzdnú propagandistickú kampaň klamstiev, alebo inak povedané,  za provokáciu na pochybnej úrovni,“− zdôraznil diplomat.

Situácia v Organizácii pre zákaz chemických zbraní sa postupne zhoršuje, čo vyvoláva obavy. Uviedol to v utorok stály predstaviteľ Ruskej federácie pri OPCW Alexander Šulgin, vo svojom vystúpení na 95. zasadaní výkonnej rady organizácie. „Situácia v OPCW neúprosne stráca úroveň , inými slovami, zhoršuje sa,"− uviedol. – Mohlo by sa zdať, že všetkých 193 členských štátov Dohovoru o chemických zbraniach má záujem na jej posilnení. V skutočnosti však máme do činenia s nehoráznou politizáciou jej činnosti, hovoríme fakticky rôznymi jazykmi a navzájom sa nepočujeme. Už vôbec nejde o dodržiavanie princípu konsenzu, čoraz viac sa rozdúchava hystéria  ba dokonca aj okolo   vlastne technických problémov. Bohužiaľ, robí to určitá skupina krajín, ktoré sa už nejaký čas usilujú presadiť svoj vlastný program v rámci OPCW, pričom ignorujú názory ostatných zúčastnených štátov. Rusko sa  nemôže s týmto zmieriť  a  nebude to znášať. “