Späť

Z interview ministra zahraničných vecí Ruska S. V. Lavrova, ktoré poskytol kuvajtskej informačnej agentúre KUNA, Moskva, 3. mar

Po rade úspešných operácií vládnych síl s podporou ruských vzdušno-kozmických síl sa situácia v Sýrii značne stabilizovala. ISIS ako organizácia, ktorá si robila nároky na "kvázištátnosť", je zničená. Avšak hovoriť o definitívnej likvidácii teroristickej hrozby v Sýrskej arabskej republike by bolo predčasné. Ešte musíme veľa urobiť pre neutralizáciu "spiacich" buniek radikálnych banditských zoskupení. V krajine pretrvávajú izolované ohniská prítomnosti teroristov. Ide najmä o Idlíbsku deeskalačnú zónu, kde je veľká časť územia ovládaná príslušníkmi zoskupenia Hajat Tahrír aš-Šám, ktorí uskutočňujú provokačné výpady tak proti civilnému obyvateľstvu, ako aj proti ruskej a sýrskej armáde.
V tejto situácii treba pokračovať v efektívnom boji proti terorizmu. Nabádame tureckých partnerov, aby plnili záväzky vyplývajúce z Memoranda o stabilizácii situácie v Idlíbe, ktoré sme podpísali 17. septembra 2018. Je dôležité, aby pod zámienkou dodržiavania režimu o zastavení bojov, na ktorom sme sa dohodli s Tureckom, nedochádzalo k ďalšiemu nárastu prítomnosti teroristov. K úplnej realizácii ustanovení Memoranda, ktoré predpokladali najmä vytvorenie demilitarizovanej zóny s odsunutím všetkých radikálov aj ťažkých zbraní, zatiaľ ešte nedošlo.
Čo sa týka Astanského formátu, tak v praxi dokázal, že je veľmi účinný. Pripomeniem, že práve na základe rozhodnutí prijatých na Medzinárodných stretnutiach o Sýrii v Astane boli v Sýrskej arabskej republike vytvorené deeskalačné zóny, podstatne sa znížila úroveň násilia, boli vytvorené podmienky pre návrat vnútorných presídlencov a utečencov. Na základe výsledkov Kongresu sýrskeho národného dialógu v Soči, uskutočneného tiež z iniciatívy astanskej "trojky", odštartoval medzisýrsky politický proces.
V súčasnosti intenzívne pracujeme s našimi iránskymi a tureckými partnermi na realizácii výsledkov Kongresu sýrskeho národného dialógu. O otázkach spojených s ďalšou stabilizáciou situácie v Sýrskej arabskej republike a s napredovaním politického urovnania vrátane vytvorenia Ústavného výboru sa hovorilo na samite astanských garantov, ktorý sa konal v Soči 14. februára.