Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku spolu s Asociáciou rusistov na Slovensku rozbieha program knižnej pomoci pre školy a gymnáziá s vyučovaním ruského jazyka. Každý učiteľ alebo riaditeľ školy, kde sa študuje ruština, si  v distribučných centrách osobného odberu, ktoré sa nachádzajú v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici, Ružomberku a Prešove, po predchádzajúcej dohode s kurátorom centra môže prevziať potrebný počet učebníc a pomôcok. Uvedená literatúra sa rozdáva absolútne bezplatne a jej predaj tretím osobám sa nepripúšťa.

Zoznam učebnej a metodickej literatúry:

  1.  

Л.Л.Вохмина, И.А. Осипова. Русский класс. Учебник + CD

         Učebnica ruštiny + CD

  1.  

Л.Л.Вохмина, И.А. Осипова. Русский класс 1. Рабочая тетрадь

         Pracovný zošit k učebnici ruštiny

  1.  

Н.П.Вольская. Можно? Нельзя? Практический минимум по культурной адаптации в русской среде

         Praktické minimum pre kultúrnu adaptáciu v ruskom prostredí

  1.  

И.И.Жабоклицкая. Российские праздники. История и современность

         Ruské sviatky. Dejiny a súčasnosť

  1.  

Н.В.Баско. Знакомимся с русскими традициями и жизнью россиян

         Oboznamujeme sa s ruskými tradíciami a životom obyvateľov          Ruska

  1.  

И.И.Гадалина. Настенные таблицы по грамматике русского языка 1

         Gramatika ruštiny v tabuľkách 1 (nástenná pomôcka). Komplet nástenných obrazov, na ktorých sú vyobrazené ohybné slovné druhy (podstatné mená, prídavné mená, zámená a tiež číslovky).

  1.  

И.И.Гадалина. Настенные таблицы по грамматике русского языка 2

         Gramatika ruštiny v tabuľkách 2 (nástenná pomôcka). Komplet nástenných obrazov, na ktorých sú vyobrazené gramatické kategórie slovies, slovesný vid a vzory tvorenia slovies.

 

        

Adresy centier osobného odberu:

 

Mesto

Kontaktná osoba

E-mail

Ružomberok

Monika Barčáková

monikabarcakova1@gmail.com

Nitra

Vlastimil Pulčár

vpulcar@ukf.sk

Košice

Ivana Antoniová

antoniova@gmrske.sk