Späť

Hlavné vyhlásenia prezidenta V. Putina počas Priamej línie

 Hlavné vyhlásenia prezidenta V. Putina počas Priamej línie

 

Prezident V. Putin po šestnástykrát odpovedal, v rámci Priamej línie na otázky ruských občanov

 

„O bielom pásme“

„Ak máme hovoriť v kategóriách ‒„biele“, „čierne“, „sivé“ ‒  a že v akom pásme sme teraz my,(Rusko. – RBK – RosBiznesKonsalting), tak my ideme smerom k stabilnej bielej farbe. V prírode, však nikdy nebýva v ničom absolútna čistota. Pozrite sa, hoci len na takú Arktídu, Antarktídu: je tam absolútna bieloba, biela pustatina, a predsa len, dokonca aj tam, je prímes sivej, čiernej farby. Tak je aj u nás, ale celkove ideme správnym smerom.“ 

 
O stave ekonomiky

„Vyšli sme na trajektóriu udržateľného rastu ekonomiky. Áno, zatiaľ je to skromný rast, neveľký, už som sa o tom zmienil, Ale nie je to pokles, lež rast — 1,5% za uplynulý rok. Rastie priemysel, rastie poľnohospodárstvo a to všetko nadobudlo stabilnú tendenciu. Zaznamenali sme historické minimum rastu inflácie. Toto je veľmi dôležitý predpoklad ďalšieho rastu. A to všetko po šestnásty krát na pozadí zrýchleného rastu investícií: za uplynulý rok uplynulý rok — 4,4%, čo je veľmi dobrý ukazovateľ. Hovorí to o tom, že v najbližšej perspektíve je rast tiež zaručený.“

O zostave vlády

„Ten plán rozvoja, o nutnosti realizácie ktorého hovoríme už niekoľko ostatných rokov, pripravovala bývala vláda minimálne posledného poldruha roka. A ja veľmi dobre viem, že keby sme na 100% vymenili celú vládu a vymenovali do funkcie úplne nových ľudí, dokonca veľmi fundovaných, bolo by treba minimálne dva roky na to, aby sa sformovali buď už tie úlohy, ktoré sú vytýčené alebo aby sa vytýčili nové. <...> Myslím si, že momentálne máme optimálnu zostavu vlády.“

O zodpovednosti ministrov

„Niet pochýb o tom, že treba personalizovať zodpovednosť. Súvisí to tiež so zostavou vlády, pretože mnohí z ľudí, ktorí v vytvárali úlohy a teraz ich budú realizovať, zostali na svojich miestach. Osobná zodpovednosť musí byť absolútna, niet času rozhýbavať sa.“

O ruskom národnom futbalovom mužstve

„Skutočne, aj keď naše mužstvo v ostatnom čase nepreukazuje nejaké výrazné výsledky, počet fanúšikov tohto vynikajúceho druhu športu u nás, je obrovský, sú to milióny ľudí. Budeme rátať s tým, že aj naše futbalové mužstvo sa na nadchádzajúcich majstrovstvách „vypne“, ako sa vraví, a preukáže svoje najlepšie kvality.“

O tretej svetovej vojne

„Možno tu spomenúť slová Einsteina, ktorý povedal: „Neviem, ako sa bude bojovať v tretej svetovej vojne, ale vo štvrtej to budú palice a kamene." Pochopenie, že tretia svetová vojna môže znamenať koniec dnešnej civilizácie... práve toto pochopenie nám musí zabrániť v tom, aby sme na medzinárodnej scéne pristúpili ku krajným krokom, pre súčasnú civilizáciu nesmierne nebezpečným.“

O sankciách západných krajín

„Prečo k tomu dochádza? Pretože vidia v Rusku hrozbu, vidia, že Rusko sa stáva ich konkurentom <...> Netreba nikoho, nech to bol ktokoľvek, ani Rusko, blokovať, ale nadväzovať konštruktívnu spoluprácu. Potom celkový efekt pre svetovú ekonomiku bude jedine pozitívny. A toto už našim partnerom predsa len dochádza. V mnohých krajinách už na politickej úrovni hovoria o tom, že je nutné vytvárať normálne vzťahy.“

O problémoch ruského biznisu

„Čo sa týka predstaviteľov veľkého ruského biznisu: k tomuto som sa už vyjadroval pred niekoľkými rokmi, na jednom stretnutí s predstaviteľmi našej podnikateľskej sféry, pravdaže, vtedy to vyznelo dosť, povedal by som, drsne, hrubo <...> Upozorňoval som na to, že môže dôjsť k takémuto vývinu udalostí, s akými sa stretávame dnes. Odporúčal som (im), aby držali svoj kapitál tam, kde ho zarobili, využívali ho na rozvoj ruskej ekonomiky a aby zaistili bezpečnosť jeho využitia.“

O obmedzení internetu

„Ja ako pracovník špeciálnych služieb viem, že ľahšie je zakázať, ale ťažšie — nájsť civilizované spôsoby riešenia. Všetkých svojich kolegov budem nabádať, aby šli práve touto cestou, aby využívali moderné prostriedky boja, ktoré využívajú špeciálne služby a orgány činné v trestnom konaní v boji proti trestným činom, ako aj proti prejavom terorizmu, ale aby pritom neobmedzovali priestor slobody, vrátane v internete.“

O dolári

"Dolár je dnes univerzálna svetová rezervná mena (...). Ale ak vláda USA platby v dolároch obmedzuje, tak to podkopáva dôveru v dolár. Možno dosiahnu nejaké momentálne výhody, ale aj to sotva. Napriek tomu sa nazdávajú, že nejaký prospech z toho mať budú, aj keď nie v ekonomickej, ale v politickej oblasti.

Ale v dlhodobej [perspektíve] to podkopáva dôveru k takej politike a všetci sa už zamýšľajú nad vytvorením nových a univerzálnych mien, nad prechodom k platbám v národných menách. V podstate pília konár, na ktorom sedia. Som presvedčený, že je to kontraproduktívne a škodlivé."

 

O novej zbrani

"Vyvinuli sme, ako som už spomínal [vo svojom prejave vo Federálnom zhromaždení], dva typy zbraní s jadrovým pohonom, s jadrovým motorom: jedným z nich je raketa globálneho doletu a druhým bezpilotný podmorský dron. Aj v prvom, aj v druhom prípade sme dovŕšili najdôležitejšu etapu vývoja, konkrétne všetky kroky, ktoré súvisia s testovaním jadrového pohonu. Práce pokračujú presne podľa plánu v rámci naplánovaných postupov. Nepochybujem o tom, že ruské Ozbrojené sily dostanú raketu aj podvodný dron v plánovanom termíne."

O ruských vojenských silách v Sýrii

"Budú tam dovtedy, kým je to pre Rusko výhodné a kým budeme takto plniť naše medzinárodné záväzky. Zatiaľ ich neplánujeme stiahnuť. Nejde o klasickú prítomnosť vojenského kontingentu v cudzom štáte, ale o dva vojenské komplexy, a to prístav Tartus a letisko Hmejmím, zámerne som tieto objekty neoznačil ako "základne". Nebudujeme tam trvalé stavby a v prípade potreby môžeme dostatočne rýchlo a bez akýchkoľvek materiálnych strát všetkých príslušníkov našej armády odtiaľ stiahnuť."

O vytvorení národnej kryptomeny

"Rusko apriori nemôže mať vlastnú kryptomenu, rovnako ako nemôže mať svoju krytpomenu nijaký štát. Pretože ak hovoríme o kryptomene, tak ide o niečo, čo preshuje národný rámec.

Vo väčšine krajín kryptomena nie je platobným prostriedkom. Ako hovoria odborníci, kedsi v Japonsku sa vraj čiastočne používa, ale v iných štátoch to nefunguje."