Späť

Komentár Informačného a tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí Ruska v súvislosti s "kauzou O. Sencova", ktorá sa pretriasala na konferencii OBSE

Dňa 26. júna Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe usporiadala v Kyjeve konferenciu o slobode slova, na okraj ktorej sa konalo podujatie venované notoricky známemu O. Sencovovi, odsúdenému v Rusku za terorizmus.

Našej pozornosti neušli slová, ktoré počas spomínanej konferencie odzneli z úst istého účastníka konferencie vo vojenskej uniforme, ktorý sa nepredstavil. Vyhlásil, že on osobne na svojom vlastnom aute doviezol do Kyjeva akýsi predmet, ktorý bol neskôr použitý ako jeden z dôkazov viny O. Sencova, a že okrem toho vykonával aj "ďalšie úkony". Nazdávame sa, že podobné vyhlásenia by sa mali stať predmetom vyšetrovania policajných a súdnych orgánov.

Upozorňujeme na nezodpovedný prístup OBSE k organizovaniu a usporadúvaniu podobných podujatí, na ktoré nemajú prístup skutočne fundovaní odborníci, čím sa konferencia stáva platformou na umelú politizáciu problematiky slobody slova.