Späť

Komentár Úradu pre tlač a informácie MZV RF v spojitosti s nepodloženými obvineniami na adresu ruskej strany z kybernetického útoku na sídlo OPCW

 

Sme pobúrení konaním holandských orgánov a radu ďalších západných krajín, ktoré spustili kampaň proti štyrom ruským občanom. 4. októbra ich na tlačovej besede na Ministerstve obrany v Haagu verejne obvinili z kybernetického útoku na počítačovú sieť Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW). Údajne sa tak stalo pred takmer šiestimi mesiacmi, avšak doteraz neboli predložené žiadne reálne dôkazy. Boli len dohady a predpoklady v štýle „highly likely“, ktoré minulú jar pustila do obehu Veľká Británia. Bez jej aktívnej účasti by táto téma neprišla na pretras.

Ako sme už poznamenali, vzniká dojem, že autori provokácií naschvál čakali pol roka na to, aby zorganizovali v poradí ďalší protiruský výpad práve počas 89. zasadnutia Výkonného výboru OPCW, ktoré sa koná v Haagu 9. – 12. októbra. Na tomto zasadnutí USA a Veľká Británia horlivo presadzujú rozhodnutie, aby bola tejto organizácii zverená funkcia, na základe ktorej by mohla označovať vinných z použitia chemických zbraní, čo je absolútne nelegitímne, lebo takéto právomoci prináležia výlučne Bezpečnostnej rade OSN.

Rusko sa stavia kategoricky proti tejto iniciatíve. V prípade jej realizácie sa OPCW zmení vo svojej podstate z technickej organizácie na akýsi „trestajúci“ orgán na ľubovoľné použitie voči komukoľvek, kto je nepohodlný kolektívnemu Západu.

Niet pochýb, že to, čo teraz prebieha, je súčasťou rozsiahlej kampane na diskreditáciu ruského smerovania, ktorú v kuloároch zrežírovala skupina západných štátov. Bez ohľadu na nečestný tlak aj naďalej budeme smerovať všetko naše úsilie na to, aby OPCW a jej Technický sekretariát nebol zatiahnutý do cirkusu zameraného na dosiahnutie zištných, konjunktúrnych cieľov.

Rusko vždy stálo a bude stáť na stráži Dohovoru o zákaze chemických zbraní. Apelujeme týmto, aby nebolo dovolené zneužiť vznikajúcu situáciu na geopolitické hry. Sme proti podrývaniu autority OPCW, ktorá bola ešte v nedávnej minulosti veľmi efektívnou medzinárodnou organizáciou vyznamenanou v roku 2013 Nobelovou cenou za mier. Sme pripravení na vzájomnú súčinnosť so všetkými, ktorí chápu škodlivosť smerovania našich oponentov a zodpovedne pristupujú k riešeniu budúcnosti medzinárodného režimu odzbrojenia a nešírenia zbraní hromadného ničenia.