Späť

Komentár Úradu pre tlač a informácie MZV RF v súvislosti s oficiálnou návštevou ministra zahraničných vecí Arménska Z. G. Mnacakaniana v Ruskej federácii.

 

V dňoch 11. - 13. októbra uskutoční minister zahraničných vecí Arménskej republiky Z. G. Mnacakanian oficiálnu návštevu Ruskej federácie.

Počas rozhovorov na ruskom ministerstve zahraničia sa plánuje prerokovať celá škála otázok bilaterálnej spolupráce, zahraničnopolitickej súčinnosti po linke Eurázijskej ekonomickej únie (EEU), Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB) a Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ), prerokovať otázky koordinácie pozícií v Organizácii spojených národov (OSN), v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), v Rade Európy, ako aj v Organizácii čiernomorskej hospodárskej spolupráce (OČHS) a tiež na ďalších medzinárodných fórach. Uskutoční sa zásadná výmena názorov na medzinárodné a regionálne témy. Bude sa diskutovať o implementácii plánu konzultácií medzi ruským a arménskym ministerstvom zahraničných vecí na roky 2020 - 2021.

Jednou z kľúčových tém diskusie bude rozprava o problémoch urovnania náhornokarabašského konfliktu. V nadväznosti na dohody dosiahnuté v Moskve 9. - 10. októbra 2020 na trojstrannom stretnutí ministrov zahraničných vecí Ruska, Azerbajdžanu a Arménska, bude pokračovať dialóg ohľadom znižovaní napätia v zóne konfliktu a o vytváraní podmienok na obnovení vecného rokovacieho procesu, vrátane, využijúc prostredníctvo spolupredsedov Minskej skupiny OBSE.

Táto návšteva bude logickým pokračovaním obsažného rusko-arménskeho politického dialógu, zameraného na ďalší rozvoj úzkej spolupráce medzi našimi krajinami v politickej, obchodnej, hospodárskej, humanitárnej a ďalších oblastiach.

Medzi Moskvou a Jerevanom sa nadviazala účinná koordinácia zahraničnej politiky v hlavných otázkach globálnej a regionálnej agendy v rámci univerzálnych a špecializovaných medzinárodných organizácií - OSN, OBSE, OČHS a ďalších mnohostranných fór.

Vzťahy medzi týmito dvoma krajinami sú založené na zásadách formulovaných v Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Arménskou republikou z 29. augusta 1997 a v Deklarácii o spojeneckej spolupráci medzi Ruskou federáciou a Arménskou republikou z 26. septembra 2000. Medzi stranami bolo podpísaných asi 200 dohôd. Praktická implementácia týchto dokumentov umožnila dať bilaterálnej spolupráci kvalitatívne nový charakter, aby bola vyvážená a zameraná na budúcnosť.

Intenzívny dialóg na najvyššej úrovni spôsobuje pozitívnu dynamiku rozvoja rusko-arménskych spojeneckých interakcií.

V roku 2019 sa prezident Ruskej federácie Vladimír Putin a predseda vlády Arménskej republiky Nikolaj Pašiňan stretli šesťkrát (v Nur-Sultane 29. mája, Petrohrade 6. júna a 20. decembra, Jerevane 1. októbra, Ašchabate 11. októbra a v Biškeku 28. novembra). V dňoch 25. februára, 1. apríla, 1. júna, 5. júla, 7. a 12. októbra 2019, 6. apríla, 1. júna, 27. a 29. septembra a 2., 5. a 7. októbra 2020 sa uskutočnili ich telefonické rozhovory.

V roku 2019 sa uskutočnili štyri stretnutia predsedu vlády Ruskej federácie D. A. Medvedeva a predsedu vlády Arménskej republiky N. V. Pašiňana (v Moskve 25. januára a 25. októbra, v Jerevane 30. apríla a v Čolpon-Ate 9. augusta). V roku 2020 sa konali tri stretnutia M. V. Mišustina s N. V. Pašiňanom (31. januára v Alma-Ate, 17. júla v Minsku a 9. októbra v Jerevane „na okraji“ zasadnutí Euroázijskej medzivládnej rady) a tri telefonické rozhovory (10. , 16. a 28. marca tohto roku).

Udržiavajú sa aktívne medzi rezortné kontakty, čo umožňuje vzájomne prospešné riešenie naliehavých otázok spolupráce.

Piateho novembra 2019 navštívil predseda Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie V. V. Volodin Jerevan, aby sa zúčastnil na výjazdových zasadnutiach Rady parlamentného zhromaždenia ODKB. Šiesteho novembra 2019 sa v Giumri uskutočnilo 32. zasadnutie Medziparlamentnej komisie pre spoluprácu medzi Federálnym zhromaždením Ruskej federácie a Národným zhromaždením Arménskej republiky (spolupredsedovia - podpredseda Rady federácie J. L. Vorobiev a podpredseda Národného zhromaždenia A. R. Simonian). Pripravujú sa termíny 33. zasadnutia Komisie.

Rusko je hlavným zahraničným ekonomickým partnerom Arménska s podielom na zahraničnom obchode viac ako 26%. V republike je asi 2,2 tisíc podnikov s ruskou účasťou (jedna tretina všetkých spoločných podnikov v krajine). Objem investícií v Arménsku je viac ako 2,4 miliardy dolárov (45% z celkových investícií, 1. miesto).

Na konci roka 2019 sa obchod medzi Ruskom a Arménskom zvýšil o rekordných 26% , dosiahol 2,5 miliárd dolárov (vývoz sa zvýšil o 24,3% a dosiahol 1,68 miliardy, dovoz - o 30,4% alebo 0, 83 miliárd).

V podmienkach s pandémie koronavírusu a všeobecnej recesie v globálnom hospodárstve sa Rusku a Arménsku podarilo vyhnúť výraznému poklesu objemu obchodu. V januári až júli 2020 dosiahol objem bilaterálneho obchodu takmer 1,2 miliardy USD, čo je len o 0,7% menej ako v roku 2019.

Hospodárske vzťahy medzi týmito dvoma štátmi sú jedným z významných faktorov pri zabezpečovaní blahobytu obyvateľstva republiky. Popredné ruské korporácie (Gazprom, Rosatom, Russian Railways, RUSAL, VTB Bank atď.) vytvárajú v krajine veľa pracovných miest, sú hlavnými daňovými poplatníkmi a prinášajú moderné technológie. Dôležitým aspektom arménskej ekonomiky je prílev prevodov od fyzických osôb (asi 1 miliarda USD ročne).

Prehlbuje sa bilaterálna spolupráca pri zavádzaní digitálnej agendy, vrátane rozvoja informačných technológií, rozvoja telekomunikačnej infraštruktúry a podpory umelej inteligencie.

Dynamicky sa rozvíjajú vzťahy po línii regiónov, ktoré zahŕňajú asi 70 subjektov Ruskej federácie. Realizuje sa medzivládny program medziregionálnej spolupráce do roku 2021. Dvadsiateho deviateho júna 2018 v Jerevane úspešne prebehlo Siedme rusko-arménske medziregionálne fórum na aktuálnu tému „Digitálne iniciatívy Ruska a Arménska v rámci digitálnej agendy Eurázijskej ekonomickej únie (EEU).“

Plánuje sa usporiadanie 8. rusko-arménskeho medziregionálneho fóra.

Dôležitou oblasťou je spolupráca v kultúrnej a humanitárnej oblasti. Prebieha implementácia programu spolupráce medzi ministerstvami kultúry na roky 2019 - 20 upravená na podmienky pandémie koronavírusu. Rok 2020 bol v Arménsku vyhlásený za Rok A. S. Gribojedova.