Späť

Návšteva Veľvyslanca Ruska na Slovensku I.B.Bratčikova vojnového pomníku Slavín

Po odovzdaní kópií poverovacích listín na Ministerstve zahraničných vecí SR nový Veľvyslanec Ruskej federácie I.B.Bratčikov položil kyticu k vojnovému pomníku na Bratislavskom Slavíne čím vzdal hold pamiatke na vojakov Červenej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní Slovenska od fašizmu.

V rozhovore s B.Šramkom, riaditeľom organizácie Marianum, ktorá sa o pamätník stará, Veľvyslanec zdôraznil, že Rusko si úprimne váži úctivý vzťah Slovákov k pamiatke sovietskych vojakov, ktorí počas druhej svetovej vojny darovali životy v boji proti spoločnému nepriateľovi