Späť

Ruský prezident Vladimír Putin vystúpil pred Federálnym zhromaždením s každoročnou výročnou správou

Ruský prezident Vladimír Putin vystúpil pred Federálnym zhromaždením s každoročnou výročnou správou.

S týmto posolstvom prezident vystúpil začiatkom roka, a zdôraznil, že tak činí preto, „aby sa čím skôr pristúpilo k riešeniu dôležitých vnútroštátnym úloh“.

Hlavné vyhlásenia hlavy štátu  - v materiáli TASS.

 O demografii

Prezident uviedol, že Rusko vstúpilo do obdobia silnej demografickej vlny.

Podľa neho by v roku 2024 mal koeficient  pôrodnosti dosiahnuť 1,7 namiesto súčasných 1.5.

Ako opatrenie na podporu rodín prezident navrhuje zabezpečiť pre deti jasle, vyslovil sa za bezplatné obedy pre školákov na prvom stupni základných škôl, ako aj za zabezpečenie vyplácania mesačného prídavku na dieťa vo veku od troch do siedmich rokov od 1. januára 2020. Podľa prezidenta tieto prídavky budú dostávať rodiny, ktorých finančný príjem nepresahuje životné minimum na osobu.

Prezident  označil  tiež  za najdôležitejšiu úlohu vlády  a Centrálnej banky zvyšovanie príjmov občanov.

O programe materského kapitálu a podpore rodiny

Program materského kapitálu sa predĺži najmenej do konca roku 2026, vyplácať sa bude  už pri narodení prvého dieťaťa, uviedol V. Putin.

Výška prídavku na dieťa pre rodiny s dvoma deťmi sa zvýši na 616 617 rubľov. Prezident  zdôraznil, že v budúcnosti sa výška materského kapitálu bude valorizovať každý rok.

Prezident vyzval banky, aby sa aktívnejšie zapájali do realizácie programu zvýhodnených hypoték pre mladé rodiny.

Hlava štátu vytýčila vláde úlohu zachovať rozpočtovú stabilitu napriek novým nákladným opatreniam na podporu obyvateľstva.

O vzdelávaní

 Prezident požadoval, aby vláda stanovila potrebný počet ďalších miest v školách pre komfortné vzdelávanie a aby preto vykonala zmeny v národnom projekte „Vzdelávanie“.

Podľa neho „tu treba  hľadať flexibilné riešenia, nielen budovať školy, ale na tieto účely aj efektívne využívať všetku vzdelávaciu a inú infraštruktúru. Treba tiež využívať moderné technológie.

V. Putin navrhol od 1. septembra 2020 zaviesť špeciálny príplatok pre triednych učiteľov vo výške najmenej 5 000 rubľov.

Počet  miest bez platby za výučbu na univerzitách by sa mal každoročne zvyšovať, pričom prioritou by sa mali stať regionálne školy, vyhlásil prezident.

Zdravotná starostlivosť

Predpokladaná priemerná dĺžka života v Rusku prvýkrát prekročila 73 rokov, čo je o osem rokov viac ako v roku 2000, uviedol V.  Putin.

Podľa neho je to „výsledok spoločenských a ekonomických zmien v krajine, rozvoja masového športu, propagácie hodnôt zdravého životného štýlu a, samozrejme, významne prispieva k tomu celý systém zdravotníctva.“

Hlava štátu uviedla, že regionálne programy modernizácie primárnej zdravotnej starostlivosti sa spustia od 1. júla. Na ich implementáciu bolo pridelených 550 miliárd rubľov.

Prezident oznámil, že tento rok  sa prejde na nový systém odmeňovania zdravotníckych pracovníkov. Podľa neho nový systém bude  vychádzať z jednotného zoznamu príplatkov a kompenzácií a bude platiť  pre celú krajinu.

Prezident požadoval, aby sa úsilie  sústredilo na primárnu zdravotnú starostlivosť, pretože ľudia najčastejšie vyhľadávajú primárnu zdravotnú starostlivosť.

V. Putin žiadal, aby vláda čo najskôr  zavŕšila prípravné práce na dodávaní pacientom špecializovaných zahraničných liekov,  ktoré ešte nie sú oficiálne zaregistrované.

Podľa neho by sa v budúcnosti nemala opakovať situácia s prerušením dodávok životne dôležitých liekov do ruských regiónov.

O zmenách v Ústave

Pokiaľ ide o zmeny Ústavy, Vladimír Putin navrhuje  uskutočniť referendum občanov o celom balíku zmien a doplnkov  k Ústave. Nevidí však dôvod prijať novú Ústavu Ruskej federácie.

Navrhol poveriť Štátnu dumu právom schvaľovať kandidatúru predsedu vlády Ruskej federácie, podpredsedov vlády a federálnych ministrov. Prezident bude  povinný vymenovať navrhnutých kandidátov.

Prezident tiež vystúpil s iniciatívou  stanoviť prioritu Ústavy krajiny v ruskom právnom priestore. Hlava štátu je presvedčená, že vyriešenie priepasti medzi úrovňou štátu a miestnych samospráv si vyžaduje stanovenie zásad jednotného systému verejnej moci v Ústave Ruskej federácie.

Prezident tiež uviedol,  že v  Ústave by mali  byť zakotvené ustanovenia o valorizácii dôchodkov, ako aj to, že  minimálna mzda nesmie byť nižšia ako úroveň životného minima.

Obmedzenia týkajúce sa vyšších úradníkov

Prezident navrhol zmeny v Ústave, ktoré ustanovujú, že vyšší úradníci nesmú mať cudzie občianstvo, ani   povolenie na pobyt, ani dokument, umožňujúci trvalý pobyt v inej krajine.

V. Putin tiež uviedol, že ruský prezidentský kandidát musí žiť v krajine najmenej 25 rokov, namiesto súčasných desiatich.

https://www.facebook.com/ambasadarus/photos/a.193968047457865/1343368899184435/