Späť

Spoločné vyhlásenie Iránu, Ruska a Turecka o výsledkoch Medzinárodného rokovania o urovnaní sýrskeho konfliktu v Astane, v dňoch 14.-15. mája 2018.

 

Iránska islamská republika, Ruská federácia a Turecká republika,  ako garanti dodržiavania Režimu zastavenia bojových akcií v Sýrskej arabskej republike:

1. Potvrdili, že neochvejne podporujú suverenitu, nezávislosť, jednotu a teritoriálnu celistvosť Sýrie. Poukázali na to, že tieto princípy majú povinnosť dodržiavať všetci a že sa treba vyhýbať akýmkoľvek akciám, ktoré by ich mohli porušiť a podkopať výsledky astanského mierového procesu.

2. Poukázali na dôležitosť realizácie Memoranda o vytvorení deeskalačných zón v Sýrskej arabskej republike zo 4. mája 2017 a ďalších dohôd, dosiahnutých v rámci výsledky astanského mierového procesu. Zhrnuli výsledky rozvoja situácie „na území“ za rok od podpísania Memoranda.

3. Zdôraznili kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú deeskalačné zóny pri podpore Režimu zastavenia bojových akcií, pri znižovaní úrovne násilia a celkovej stabilizácii situácie v Sýrii a poukázali tiež na to, že vytvorenie spomínaných zón je dočasné opatrenie a v nijakom prípade nepodkopáva suverenitu, nezávislosť, jednotu a teritoriálnu celistvosť Sýrie.

 

4. Konštatovali nutnosť neustáleho zvyšovania úsilia pri poskytovaní pomoci všetkým Sýrčanom pri obnove normálneho mierového života a s týmto cieľom nutnosť zabezpečiť rýchly a bezprekážkový humanitárny prístup do krajiny, nutnosť poskytnúť potrebnú zdravotnícku starostlivosť, humanitárnu pomoc a vytvoriť podmienky na bezpečný dobrovoľný návrat utečencov a osôb, premiestnených vo vnútri krajiny, na miesta ich trvalého pobytu, ako aj zabezpečiť voľný pohyb obyvateľstva.

5. Potvrdili odhodlanie pokračovať v boji proti terorizmu v Sýrii  s cieľom nadobro zlikvidovať Islamský štát, organizáciu „Jabhat al-Nusrah“ a všetky ostatné osoby, zoskupenia a organizácie, spojené so sieťou „Al-Káidaalebo ISIS, ktoré za teroristické vyhlásila Bezpečnostná rada OSN.

6. Privítali druhé zasadnutie troch krajín garantov Pracovnej skupiny na oslobodenie zadržaných/rukojemníkov, odovzdanie tiel mŕtvych a vyhľadávanie nezvestných, za účasti expertov OSN a Medzinárodného výboru Červeného kríža. Vzali na vedomie správu Pracovnej skupiny o vykonanej práci a potvrdili nutnosť pokračovať v spoločnom úsilí s cieľom prehĺbiť dôveru medzi stranami konfliktu v Sýrii. Dohodli sa uskutočniť ďalšie zasadnutie Pracovnej skupiny v Ankare v júni 2018. 

 

7. Potvrdili, že sa budú riadiť uzneseniami rezolúcie Bezpečnostnej rady číslo 2254 a rozhodne a spoločným úsilím pokračovať v presadzovaní procesu politického urovnania konfliktu plnením odporúčaní Kongresu sýrskeho národného dialógu v Soči. V tejto súvislosti sa dohodli na pravidelných spoločných konzultáciách svojich vysokých predstaviteľov s osobitnými splnomocnencami generálneho tajomníka pre Sýriu a so sýrskymi stranami, s cieľom vytvoriť podmienky, ktoré by prispeli k čo najrýchlejšiemu začiatku činnosti Ústavného výboru v Ženeve.

 

8. Vyjadrili úprimnú vďaku prezidentovi Kazašskej republiky, jeho Excelencii Nursultanovi Nazarbajevovi a kazašským vládnym orgánom za uskutočnenie 9. kola medzinárodných rokovaní o urovnaní sýrskeho konfliktu na najvyššej úrovni. 

 

9. Dohodli sa, že ďalšie kolo rokovaní na najvyššej úrovni o urovnaní sýrskeho konfliktu bude v júli 2018 v Soči.