Späť

Spoločné vyhlásenie radu členských štátov OBSE na zasadnutí Stálej rady OBSE dňa 3. mája v súvislosti s 73. výročím Víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne

 

VYHLÁSENIE

stálych predstaviteľov Arménskej republiky, Bieloruskej republiky, Kazašskej republiky, Kirgizskej republiky, Ruskej federácie, Tadžickej republiky, Turkménska a Uzbeckej republiky pri OBSE na zasadnutí Stálej rady OBSE

v súvislosti s 73. výročím Víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne

Viedeň, 3. mája 2018

Tohto roku si pripomíname 73. výročie skončenia II. svetovej vojny, ktorá bola jednou z najväčších tragédií a zapríčinila nebývalú skazu a ľudské utrpenie.

Absencia kolektívneho odporu voči fašizmu, taktika appeasementu v snahe odvrátiť ohrozenie iným smerom povzbudili agresivitu Tretej ríše a prispeli k rozpútaniu II. svetovej vojny, ktorá bola sprevádzaná bezprecedentnými zločinmi proti mieru a ľudskosti. Skláňame sa pred veteránmi a všetkými, čo bojovali za Víťazstvo ľudstva nad týmto otrasným zlom tak na frontoch, ako aj v partizánskych oddieloch a v tyle. Ctíme si pamiatku miliónov ľudí umučených v táboroch smrti. Význam ich obety nikdy nepohasne.

Nikdy sme nedelili Víťazstvo na svoje a cudzie a vždy budeme mať na pamäti pomoc spojencov, štátov protihitlerovskej koalície, európskych antifašistov. Dnes vzdávame úctu statočnosti všetkých hrdinov, ktorí sa postavili na odpor nacizmu.

Víťazstvo v II. svetovej vojne malo kľúčový význam pre celý súčasný systém ochrany a podpory ľudských práv, a rozhodnutia Norimberského tribunálu právne zakotvili Víťazstvo civilizovaného sveta nad národným socializmom.

Rozhodne odsudzujeme ničenie a zneucťovanie pamätníkov bojovníkov proti nacizmu, ku ktorému dochádza v rade štátov, ako aj uskutočňovanie pochodov bývalých legionárov vyhlásenej zločineckej organizácie Waffen SS. Považujeme za neprípustné, aby boli na piedestál národných hrdinov povyšovaní tí, čo spolupracovali s nacistickým Nemeckom, vyvíjali činnosť proti protihitlerovskej koalícii a páchali v časoch II. svetovej vojny ťažké zločiny.

Keďže sa dobre pamätáme, že jednou z hlavných hybných síl II. svetovej vojny bola snaha o praktické uplatnenie teórií o rasovej nadradenosti, s obavami pozorujeme rast napätia a konfrontácie na pôde OBSE, znovuzrodenie nacistickej ideológie, znepokojivý nárast s ňou súvisiacich prejavov agresívneho nacionalizmu, rasizmu, diskriminácie, neznášanlivosti a xenofóbie. Proti tomuto treba rozhodne a nekompromisne bojovať.

V tejto súvislosti vítame rezolúciu OSN s názvom Boj proti glorifikácii nacizmu, neonacizmu a iným praktikám, ktoré prispievajú k eskalácii súčasných foriem rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a s nimi spojenej neznášanlivosti, ktorá bola prijatá 19. decembra 2017 na 72. zasadnutí Valného zhromaždenia. V súčasnej medzinárodnej situácii považujeme jej ustanovenia za mimoriadne aktuálne.

Sme pevne odhodlaní bojovať proti spomínaným hrozbám, pričom máme v úmysle využívať aj potenciál OBSE, aby sme dosiahli v našom regióne vytvorenie jednotného a nedeliteľného spoločenstva bezpečnosti na základe demokracie, zvrchovanosti práva, hospodárskeho blahobytu, sociálnej spravodlivosti a rešpektovania ľudských práv a základných slobôd.

Naše štáty budú naďalej podnikať spoločné opatrenia založené na dôslednom dodržiavaní zásad medzinárodného práva, ktorých cieľom je vybudovať spoľahlivú bariéru šíreniu neonacizmu, extrémizmu a xenofóbie a upevniť súlad medzi národmi a medzi kultúrami.

Poučenie z II. svetovej vojny je veľmi aktuálne aj dnes, keď musíme spojiť svoje snahy a zdroje, aby sme mohli reagovať na hrozby a výzvy našej spoločnej bezpečnosti a chrániť ciele a princípy zakotvené v Charte OSN.

V situácii, keď sa množia výzvy bezpečnosti a cezhraničné hrozby, je dnes opäť potrebné spojiť úsilie štátov na pôde OBSE o vyriešenie súčasných konfliktov a zabránenie vzniku nových. Sme presvedčení, že je to jediný spôsob, ktorým možno uchrániť súčasnú a budúce generácie od nových vojnových utrpení.

Plnenie záväzkov zakotvených v základných dokumentoch OBSE bude prejavom úcty voči tým, čo bojovali za mier, slobodu, demokraciu a ľudskú dôstojnosť a umožnili vybudovanie sveta bez vojen a násilia.

Mier v 21. storočí stojí za to, aby sme oň bojovali rovnako cieľavedome a vytrvalo, ako to robili ľudia v storočí minulom. Musíme sa vážne a zodpovedne zamyslieť nad budúcnosťou našich detí a vnukov.