Späť

Spomienková slávnosť pri príležitosti 76. výročia oslobodenia Krupiny od fašizmu

Ruský vojenský pridelenec J.Penkov sa zúčastnil na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 76. výročia oslobodenia Krupiny od fašizmu. Akcie sa zúčastnili aj námestníčka primátora A.Borbuľaková, vedenie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Zväzu vojenských veteránov. Počas kladenia vencov k pomníku príslušníkom Červenej armády zazneli štátne hymny Ruskej federácie a Slovenskej republiky.