Späť

Stretnutie na Veľvyslanectve pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa žien!

🇷🇺 Veľvyslanec Ruska na Slovensku I.Bratchikov pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa žien zablahoželal zamestnankyniam, ktoré prekladajú publikované na elektronických zdrojoch materiály Veľvyslanectva do slovenčiny a sprístupňujú ich miestnemu publiku.

🎉 Milé dámy, vážime si vás a v tejto ťažkej dobe Vám úprimne želáme veľa zdravia a úspechov vo všetkých Vašich snaženiach!