Späť

Tlačová správa Stáleho zastupiteľstva Ruskej federácie pri Organizácii pre zákaz chemických zbraní.

 

Dvadsiateho siedmeho apríla t. r. bolo na oficiálnej stránke MZV Francúzska uverejnené spoločné vyhlásenie Veľkej Británie, Francúzska,  USA a ich najbližších spojencov, ktorí sa k nim pridali.

V duchu bezuzdnej konfrontácie s Ruskou federáciou a ďalšej politizácie Organizácie pre zákaz chemických zbraní (ďalej len OPCW), sa štáty, podpísané pod týmto vyhlásením pokúsili zmanipulovať zmysel brífingu, ktorý Rusko a Sýria zvolali 26. apríla t.r. v centrále OPCW a venovali ho udalostiam v sýrskom meste Dúmá, ku ktorým došlo 7. apríla.

 

Na tento pokus však zvolili nevhodné prostriedky. Musíme konštatovať, že s cieľom „obhájiť neobhájiteľné“ – agresiu voči suverénnemu štátu pod vymyslenou zámienkou, že sýrske vládne vojská použili chemické zbrane proti vlastnému národu – sa uvedené krajiny neštítia otvorene prekrúcať fakty.

 

Napriek ich vyhláseniu, že Sýria a Rusko „naďalej vytvárajú prekážky“, aby zmarili úsilie Misie OPCW na vyšetrovanie prípadov použitia chemických zbraní v sýrskom meste Dúmá, je to práve Rusko a Sýria, čo sa spoločne obrátili na Technický sekretariát (10. apríla) s výzvou, aby na vyšetrenie udalosti bola okamžite vyslaná skupina expertov.

 

Zodpovednosť za oneskorený príchod Misie OPCW na vyšetrovanie prípadov použitia chemických zbraní leží plne a absolútne na USA, Francúzsku a Veľkej Británii. Bez ohľadu na tlačovú správu OPCW (z 10. apríla), v ktorej sa uvádzal plánovaný príchod skupiny inšpektorov Misie OPCW do Damasku ráno 14. apríla t. r., západná trojka agresorov vierolomne podnikla raketový útok na Sýrsku arabskú republiku len niekoľko hodín pred očakávaným príchodom inšpektorov OPCW do Damasku. Tým preukázali, že zvysoka kašlú na OPCW a prejavujú absolútnu neúctu k vedeniu Technického sekretariátu OPCW v osobe  generálneho riaditeľa A. Üzümcüa.

 

Z uvedeného jasne vyplýva, že vojnu proti OPCW, pričom nie propagandistickú, ale skutočne reálnu, nevedie Rusko, ako sa to ohováračsky tvrdí v spomínanom vyhlásení, ale práve USA, Francúzsko a Veľká Británia.

 

V spoločnom vyhlásení západnej „trojky“ a ich spojencov, adresovanom generálnemu riaditeľovi Technického sekretariátu OPCW, sa nepravdivo konštatuje, že údajne informoval Rusko o tom, že podujatie, na ktorom „svedkovia“ potvrdia, že „ich najali na simuláciu chemického útoku“, protirečí súčasnej práci inšpektorov organizácie. V skutočnosti však generálny riaditeľ vo svojom liste (z 23. apríla t. r.), adresovanom stálemu predstaviteľovi Ruska pri OPCW, navrhoval len „zvolať brífing neskôr, až po skončení práce Misie.“

 

Zmienka o tom, že Technický sekretariát odporúčal ruskej delegácii, aby sa so Sýrčanmi, ktorí prichádzajú do Haagu, „najprv porozprávali vyšetrovatelia Misie“, sa zjavila až v tlačovej správe OPCW z 25. apríla t. r. Nepochybne sa tak stalo pod nátlakom tých istých západných krajín, hoci v tom čase už Technický sekretariát musel vedieť, že zo sedemnástich Sýrčanov, pozvaných do Haagu, už šesť príslušným spôsobom vypočúvali inšpektori Misie (o rozhovor s ostatnými vôbec neprejavili záujem).

 

Nijako neobstoja nepodložené tvrdenia autorov vyhlásenia, že o autentickosti zhromaždených informácií o chemických útokoch v sýrskom meste Dúmá 7. apríla, údajne niet ani najmenšej pochybnosti. Nie 500 postihnutých, ako sa uvádza v spoločnom vyhlásení, ale ani jediný postihnutý toxickou chemickou látkou sa v Dúme nenašiel. Nie sú korektné ani odvolávky na autoritatívny názor Svetovej zdravotníckej organizácia (WHO): Jej generálny riaditeľ Tedros Adhanom Ghebreyesus vysvetlil, že šlo výlučne o „podozrenie“ na použitie chemických zbraní, založené na informáciách od istých miestnych samoorganizovaných zdravotníckych zariadení.

Vrcholom pokrytectva v tomto vyhlásení je apel na Rusko, aby „spolupracovalo s OPWC“. Tento fakt svedčí len o jednom: Francúzsko, USA a Veľká Británia sa blamovali („pristihli ich pri klamstve“, usvedčili z otvorenej lži), a teraz nechcú niesť zodpovednosť za svoje ohyzdné klamstvá, ktorých cieľom bolo podkopať medzinárodné právo, zdiskreditovať OPCW a priamo generálneho riaditeľa A. Üzümcüa.

Odtiaľto pramení aj „pštrosia politika“ Francúzska, USA a Veľkej Británie. Na brífing 26. apríla ich predstavitelia neprišli ‒ „schovali hlavu do piesku“.

Pretože západná „trojka“ nebola schopná uviesť aspoň nejaké vážne argumenty na vyvrátenie tvrdení „nedobrovoľných hercov“, dobre rozpoznateľných v neslávne známom videozázname „bielych heliem“, tak sa neštítila použiť akékoľvek prostriedky, len aby sa zbavila zodpovednosti za svoje zločinecké činy.

Nepodarí sa im však schovať za „dymovou clonou“ dezinformácií: čoraz viac členských štátov Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení, ako aj spomedzi súčasných členov jeho Výkonnej rady, dochádza k záveru o „neprístojnom správaní štátov USA, Francúzska a Veľkej Británie“, ktorí tvrdošijne pokračujú v deštruktívnej línii v medzinárodných záležitostiach, čo len odďaľuje perspektívu politického urovnania sýrskeho konfliktu v súlade s rezolúciou č. 2254, prijatou Bezpečnostnou radou OSN.

https://netherlands.mid.ru/ru_RU/-/press-reliz?inheritRedirect=true&redirect=%2Fru_RU%2Fhome