Späť

Vyznamenanie v Kremli choreografa Slovenského národného divadla Rafaela Avnikjana

4. novembra 2018 v Deň národnej jednoty prezident Ruskej federácie Vladimír Putin slávnostne odovzdal v Kremli štátne vyznamenania ruským a zahraničným činiteľom za významný prínos k posilneniu všestrannej spolupráce Ruska s cudzími krajinami.


Medailou Alexandra Puškina za zachovanie a propagáciu ruskej kultúry v zahraničí, rozvoj spolupráce v oblasti umenia medzi Ruskom a Slovenskom bol vyznamenaný vynikajúci ruský, slovenský a arménsky baletný umelec, dlhoročný choreograf Slovenského národného divadla Rafael AVNIKJAN.


Vo svojom príhovore sa R.Avnikjan poďakoval ruskému štátu za vysoké ocenenie jeho zásluh, vyzdvihol nadčasový význam kultúry a umenia v modernom svete a závažnosť šírenia humanitných stykov medzi Ruskom, Slovenskom a ďalšími krajinami v záujme utuženia priateľstva a vzájomného porozumenia medzi národmi.