Správy

Slávnostné udeľovanie slovenskim veteránom medailí 75 rokov Víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne 1941 – 1945

30. mája pracovníci Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave odovzdali pamätnú medailu 75. rokov Víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne 1941-1945 veteránovi, účastníkovi slovenského...

Slávnostné udeľovanie slovenskim veteránom medailí 75 rokov Víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne 1941 – 1945

Pracovníci Veľvyslanectva v Košiciach usporiadali v miestnej pobočke Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov slávnostný ceremoniál odovzdávania ocenenia - pamätnej medaily „75 rokov...

Kladenie vencov pri príležitosti ruského sviatku Dňa pamiatky a smútku

Pri príležitosti ruského sviatku Dňa pamiatky a smútku veľvyslanec Ruska na Slovensku A.L. Fedotov, veľvyslanec Bieloruska na Slovensku I. A. Leščeňa, veľvyslanec Kazašskej republiky na Slovensku...

Kladenie vencov pri príležitosti konania prehliadok a vypálenia salvy na oslavu 75. výročia Víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne

Pri príležitosti konania prehliadok a vypálenia salvy na oslavu 75. výročia Víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne, a zároveň pri príležitosti vojenskej prehliadky Víťazstva veľvyslanec Ruska na...

Kladenie vencov v meste Zvolen pri príležitosti blížiaceho sa 75. výročia Veľkého Víťazstva

Pri príležitosti blížiaceho sa 75. výročia Veľkého Víťazstva a výročia oslobodenia mesta Zvolen pracovníci Veľvyslanectva individuálne položili veniec k pamätníku príslušníkom Červenej armády. ...

Kladenie vencov v meste Košice pri príležitosti blížiaceho sa 75. výročia Veľkého Víťazstva

Na počesť 75. výročia Veľkého víťazstva sa pracovníci Veľvyslanectva zúčastnili na kladení vencov pri pamätníku vojakov Červenej armády v Košiciach. Pri pomníku zapálili večný oheň. Na podujatí...

Kladenie kvetov k pamätníku Slavín v Bratislave pri príležitosti 75. výročia Veľkého Víťazstva

Na počesť 75. výročia Veľkého Víťazstva pracovníci Veľvyslanectva a a členovia ich rodín položili kvety k pamätníku vojakov Červenej armády Slavín v Bratislave, kde leží 6 845 sovietskych vojakov...

Kladenie vencov v meste Nitra pri príležitosti blížiaceho sa 75. výročia Veľkého Víťazstva

Na počesť 75. výročia Veľkého víťazstva sa radca-vyslanec Ruskej federácie v SR K.Tichaze zúčastnil na kladení vencov pri pamätníku vojakov Červenej armády v Nitre. Na podujatí sa zúčastnili...

Kladenie vencov v meste Pezinok pri príležitosti blížiaceho sa 75. výročia Veľkého Víťazstva

Pri príležitosti blížiaceho sa 75. výročia Veľkého Víťazstva pracovníci Veľvyslanectva individuálne položili veniec k pamätníku príslušníkom Červenej armády v meste Pezinok. ...

Kladenie kvetov k pamätníku Slavín, pri príležitosti 75. výročia oslobodenia Bratislavy

Pri príležitosti 75. výročia oslobodenia Bratislavy od fašistických okupantov veľvyslanec Ruska na Slovensku A. Fedotov a vojenský atašé J. Peňkov individuálne položili v hlavnom meste kvety k...

Kladenie kvetov k pamätníku „Vďačná Bratislava", pri príležitosti 75. výročia oslobodenia Bratislavy

4. apríla pri príležitosti 75. výročia oslobodenia Bratislavy spod fašizmu pracovníci Veľvyslanectva individuálne položili kvety pri pamätníku „Vďačná Bratislava", ktorý sa nachádza v centre...

Slávnostné udeľovanie slovenskim veteránom medailí 75 rokov Víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne 1941 – 1945

11. - 12. marca Veľvyslanectvo usporiadalo v Prešovskom kraji výjazdové slávnostné udeľovanie medailí 75 rokov Víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne 1941 – 1945 v mestách Snina, Giraltovce,...

Slávnostné udeľovanie slovenskim veteránom medailí 75 rokov Víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne 1941 – 1945

10. marca Veľvyslanectvo usporiadalo v Košickom kraji výjazdové slávnostné udeľovanie medailí 75 rokov Víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne 1941 – 1945 v obci Svinica, počas ktorého dostal...

Kladenie vencov pri príležitosti 75. výročia oslobodenia obce Banský Studenec

8. marca 2020 sa pracovníci veľvyslanectva zúčastnili na slávnostnom kladení vencov a kvetov, ktoré bolo venované 75. výročiu oslobodenia obce Banský Studenec od fašistov. Na akcii sa...

Slávnostné udeľovanie slovenskim veteránom medailí 75 rokov Víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne 1941 – 1945

6. marca Veľvyslanectvo usporiadalo na Okresnom úrade v Poprade výjazdové slávnostné udeľovanie medailí 75 rokov Víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne 1941 – 1945. V súlade s dekrétom...

Slávnostné udeľovanie slovenskim veteránom medailí 75 rokov Víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne 1941 – 1945

5. marca Veľvyslanectvo usporiadalo v Trenčanskom kraji výjazdové slávnostné udeľovanie medailí 75 rokov Víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne 1941 – 1945 v meste Bánovce nad Bebravou, počas...

Slávnostné odovzdávanie slovenskim veteránom medailí 75 rokov Víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne 1941 – 1945

 4. marca sa na Veľvyslanectve Ruskej federácie na Slovensku  konalo slávnostné odovzdávanie medailí „75 rokov víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne v rokoch 1941-1945“, Ruský...

Slávnostné udeľovanie slovenskim veteránom medailí 75 rokov Víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne 1941 – 1945

4. marca Veľvyslanectvo usporiadalo v Trenčanskom kraji výjazdové slávnostné udeľovanie medailí 75 rokov Víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne 1941 – 1945 v mestách Trenčín a Lehota pod...

Späť Slávnostné udeľovanie slovenskim veteránom medailí 75 rokov Víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne 1941 – 1945

4. marca Veľvyslanectvo usporiadalo v Banskobystrickom kraji výjazdové slávnostné udeľovanie medailí 75 rokov Víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne 1941 – 1945 v mestách Hnúšťa, Klenovec, Veľké...

Aktualizovaný zoznam identifikovaných mien vojakov a dôstojníkov Červenej armády pochovaných v Slovenskej republike.

Bratislava

Žilina

Štúrovo

Humenné

Trebišov

 

Celkový aktualizovaný zoznam zistených mien vojakov a dôstojníkov Červenej armády

Návod na vyhľadávanie podľa priezviska

1. Zvoľte link Celkový aktualizovaný zoznam

2. Stlačte Cntrl + F

3. Do okienka, ktoré sa zjaví v pravom hornom rohu monitora, napíšte Priezvisko/Meno

4. Stlačte Enter

 

Pred vojnou. Archívne dokumenty o sovietskej diplomacii a medzinárodných vzťahoch

1.     Časť 1

2.     Časť 2

 

Výstavy usporiadané Veľvyslanectvom pri príležitosti 75. výročia Víťazstva

1. Rok 1938 Mníchovská dohoda 

2. Rok 1939. Od politiky ústupkov k vojne 

3. Volžský medzník 

4. Holokaust: likvidácia, oslobodenie, záchrana

5. Cesta k Víťazstvu

 

Kronika oslobodenia veľkých miest Slovenska od fašistických útočníkov Červenou armádou v rokoch 1944-1945