Upozornenie!

V záujme zabezpečenia opatrení proti šíreniu koronavírusu COVID-2019 sa pri návšteve konzulárneho oddelenia zavádzajú tieto obmedzenia:

- pri vstupe na konzulárne oddelenie musia mať občania nasadené rúško,

- na konzulárne oddelenie môžu vstupovať iba žiadatelia (osoby, pre ktoré sa vykonáva konzulárny úkon),

- ďalšie osoby môžu vstúpiť do priestorov konzulátu len v nevyhnutnom prípade
(ak sprevádzajú maloleté deti, telesne postihnutých alebo žiadateľov vyššieho veku),

- v  čakárni sa môžu súčasne zdržiavať maximálne 4 ľudia.

 

Prosíme, aby sa návšteve konzulátu vyhli ľudia s príznakmi ochorenia.

 

 

Adresa konzulárneho oddelenia:

Maróthyho 3, 811 06, Bratislava 

tel.: +421/2/544 14 994

tel.: +421/2/544 17 929

fax: +421/2/544 14 664 

e-mail: konzulat@rusemb.sk

               Úradné hodiny: 

pondelok, streda, piatok 09.00 - 12.00

Výdaj hotových víz: 
pondelok, streda, piatok od 15.00 do 15.30

Telefonické konzultácie – len v úradných hodinách.