COLNÉ PREDPISY PRE CESTUJÚCICH

 

Pri prevoze  liekov, obsahujúcich silné, narkotické a psychotropné látky má cestujúci tieto uviesť v colnej deklarácii a predložiť príslušné lekárske potvrdenia (recept alebo výpis z chorobopisu).

Pri prevoze zbraní, ich častí a streliva má cestujúci tieto uviesť v colnej deklarácii a predložiť príslušné povolenie Ministerstva vnútra RF.

Pri vývoze predmetov kultúrnej hodnoty má cestujúci tieto uviesť v colnej deklarácii a predložiť povolenie  Ministerstva kultúry RF na vývoz predmetov kultúrnej hodnoty.

Pri vývoze chránených zvierat a rastlín,  ich častí a produktov, má cestujúci tieto uviesť v colnej deklarácii a predložiť povolenie Ministerstva prírodných zdrojov a ekológie RF (Rosprirodnadzor).

Bez colných poplatkov sa môžu vyviezť tovary na osobnú spotrebu, prevážané lietadlom, ktorých hodnota nepresahuje čiastku, ekvivalentnú 10 000 euro a hmotnosť 50 kg.  Pri iných druhoch dopravy  tvorí maximálna  povolená hodnota tovaru na osobnú spotrebu 1500 euro a hmotnosť 50 kg.

Jeden dospelý cestujúci (od 18 rokov) môže bez poplatku vyviezť maximálne 3 litre alkoholických nápojov a piva.

Jeden dospelý cestujúci (od 18 rokov) môže bez poplatku vyviezť maximálne 200 cigariet alebo 50 cigár alebo 250 g tabaku, alebo rôzne druhy uvedených výrobkov s maximálnou hmotnosťou 250 g.

Bez colného  deklarovania sa môžu prevážať peňažné prostriedky a cestovné šeky v celkovej hodnote  do 10 000 USD.

 

JE ZAKÁZANÉ vyvážať z colného priestoru Eurázijskej hospodárskej únie:

  • viac ako 5 kg rýb a plodov mora
  • viac ako 250g jeseterového kaviara
  • viac ako 10 l  paliva, nachádzajúceho sa v prenosnej nádrži