Od 1.októbra 2019 na oficiálnej internetovej stránke  Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie https://electronic-visa.kdmid.ru sa môže vybaviť jednovstupové vízum (biznis, humanitárne a  turistické) pre vstup do Petrohradu a Leningradskej oblasti vo forme elektronického dokumentu (elektronické vízum). Vydáva sa bezplatne na základe žiadosti cudzieho štátneho príslušníka, vyplnenej elektronicky na horeuvedenej internetovej stránke najneskôr 4 dní pred plánovanou cestou s pripojenou digitálnou fotografiou. Žiadne ďalšie dokumenty sa na udelenie elektronického víza nevyžadujú.

Elektronické vízum sa vydáva na obdobie 30 dní s právom pobytu na území Ruskej federácie  do 8 dní od vstupu.

Elektronické vízum za účelom návštevy Petrohradu a Leningradskej oblasti platí iba na prekročenie ruských štátnych hraníc leteckou, automobilovou a námornou dopravou, a tiež bez použitia dopravných prostriedkov (pešo) výlučne na týchto hraničných priechodoch na území Petrohradu a Leningradskej oblasti:

  • letisko Pulkovo;
  • námorne priechody Vysock, Boľšoj port Sankt-Peterburg (morskoj vokzal), Passažirskij port Sankt-Peterburg;
  • pozemné priechody Ivangorod, Torfianovka, Brusničnoje, Svetogorsk;
  • pohraničný priechod pure chodcov Ivangorod.

Vstup na územie Petrohradu a Leningradskej oblasti ani vyjazd  z nich železničnou dopravou  na základe elektronických víz zatiaľ nie je možný z technických príčin - hraničné služby nemajú k dispozícii  mobilné prostriedky na kontrolu elektronických víz (pri železničnom spojení s Fínskom a Estónskom sa pohraničná kontrola uskutočňuje priamo vo vlaku za jazdy).

Cudzí štátni príslušníci, vrátane občanov Slovenskej republiky, ktorí získajú elektronické vízum na vstup do Petrohradu a Leningradskej oblasti, majú právo sa zdržiavať iba na ich území.