Zobrazenie webového obsahu

V súlade s ruskou legislatívou cudzí štátni príslušníci a osoby bez štátnej príslušnosti, ktorí si pred alebo  počas MS FIFA vo futbale 2018 vybavili kartu FAN-ID môžu v období  od 3. augusta 2018 do 31. decembra 2018 vstupovať na územie Ruskej federácie bez víz.

Okrem toho si v tomto období môžu víza do Ruska vybaviť rodinní príslušníci držiteľov FAN-ID (manželia, deti, vnuci, rodičia a starí rodičia). Takéto víza sa udelia na základe písomnej žiadosti držiteľov FAN-ID, v ktorej uvedú, že rodinní príslušníci cestujú do Ruska spolu s nimi.

Na vybavenie víza sa má doložiť:

- písomná žiadosť držiteľa FAN-ID s kópiu karty FAN-ID

-  elektronicky vyplnenený  na stránke http://visa.kdmid.ru/ a osobne podpísaný

   dotazník s nalepeným foto (3,5 cm x 4,5 cm),

- pas s 2 voľnými vízovými stranami, platný 6 mesiacоv po vypršaní platnosti víza,

- kópia zdravotného komerčného poistenia na celú dobu pobytu v RF, 

- kópie matričných dokladov, potvrdzujúcich príbuzenský vzťah.

Rodinným príslušníkom držiteľov FAN-ID sa udeľujú  jednovstupové víza na obdobie 3 mesiacov  (ale maximálne do 31. decembra 2018). Ako účel cesty sa uvedie – sprevádzajúci rodinný príslušník.