Veľvyslanectvo Ruskej federácie sídli v jednej chýrečnej vile Bratislavy ktorá sa nachádza v lukratívnej štvrti Starého Mesta. Dvojpodlažná budova s manzardou bola postavená v roku 1915 podľa projektu architekta Michala Harminca pre známeho advokáta Pavla Fábryho. Roku 1925 prešla rekonštrukciou. Lokalita Palisád, v ktorej sa nachádza, zdôrazňovala vysoké sociálne postavenie  majiteľa, ktorý sa okrem advokátskej činnosti angažoval v kultúrnom a politickom živote a podnikaní. Pavol Fábry bol o.i. dedičom Martinského pivovaru, predsedom Spoločnosti slovenských pivovarov a  Slovenského automobilového klubu.

V tých časoch bol luxus a reprezentácia pre vyššie vrstvy spoločnosti samozrejmosťou. Schodisková hala s  celodreveným obkladom z vzácnych drevín, kozubom a vysokým mozaikovým oknom je otvorená cez dve podlažia. Priľahlá zimná záhrada a neoklasicistické ozdobné prvky priečelia budovy nasvedčujú o zámožnosti a dobrom vkuse majiteľa. Klasicistické motívy, dekoračné rímsy, tympanóny či empírové členenie okien zaradili túto vilu k základnému oficiálne zdržanlivému monumentálnemu prúdu vtedajšej architektúry.

Mnohé zo stavebných projektov Pavla Fábryho zostali nezrealizované, keďže sa začala 2.svetová vojna. Po vojne P.Fábry s rodinou emigroval do Švajčiarska a jeho vila na Palisádach bola zoštátnená.

Pri príležitosti zriadenia v septembri roku 1945 Generálneho konzulátu ZSSR v Bratislave bola vila odovzdaná do užívania sovietskej strane. V roku 1948 budovu s pozemkom odovzdali do daru Sovietskemu Zväzu. Roku 1964 bola vila zrekonštruovaná а prispôsobená na účely konzulárneho úradu. Napriek tomu, že neskôr na pozemku boli postavené ďalšie objekty, pôvodné architektonické riešenie vily a jej okolie zostali zachované.

Generálny konzulát ZSSR a neskôr Ruskej federácie sídlil v budove do roku 1993, kedy v súvislosti s rozpadom Československa boli medzi Ruskom a Slovenskom nadviazané diplomatické vzťahy a budova sa stala sídlom Veľvyslanectva Ruskej federácie.

V roku 2010 bola budova ruského diplomatického zastupiteľstva v Bratislave zapísaná do prestížnej publikácie „Slávne vily Slovenska".