Vstup na územie Ruskej federácie (hygienické normy)

Pri nástupe na palubu lietadla, smerujúceho do Ruskej federácie, o.i. za účelom tranzitu, má mať cudzinec lekárske potvrdenie v ruštine alebo angličtine, potvrdzujúce negatívny test laboratórneho  vyšetrenia na  ochorenie COVID-19 metódou PCR.

Cudzinci, ktorí prichádzajú za účelom pracovnej činnosti stále podliehajú podmienke izolácie v priebehu 14 dní odo dňa vstupu na územie Ruskej federácie.