Na Slovensku pôsobí 11 organizácií krajanov v rôznych regiónoch, medzi ktoré patrí občianske združenie Zväz Rusov v Bratislave, Rusko-slovenské združenie mládeže v Bratislave, asociácia Rossija v Banskej Bystrici, mládežnícke združenie Molodaja Rossija v Banskej Bystrici, Zväz Rusov  v Košiciach, mládežnícka organizácia Parus v Košiciach, občianske združenie  Obščina v Nitre, združenie  Berega v Trenčíne, občianske združenia Kalinka  a  Rodina v Poprade, ako aj združenie Ruslana  v Martine.

Koordináciu aktivít krajanských organizácií na Slovensku, ako aj ich podujatí a projektov, vykonáva Koordinačná rada organizácií ruských krajanov (rus. KSORS). Od roku 2015 sa jej práca riadi nariadením o Koordinačnej rade organizácií ruských krajanov, prijatým na   9. krajanskej konferencii.

Koordinačná rada organizácií ruských krajanov bola opätovne zvolená 24. marca 2018 v Ruskom centre vedy a kultúry  (RCVK) v Bratislave, počas 12. krajanskej konferencie. Na základe výsledkov hlasovania Koordinačnú radu tvorí 8 členov, vrátane predsedníčky Jeleny M. Bartakovej a jej zástupkyne M. Galajiovej.

Osemnásteho mája 2019 sa v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave konala 13. konferencia organizácií ruských krajanov, na ktorej zhrnuli činnosť združení diaspór a načrtli plány do budúcnosti. V rámci stretnutia sa diskutovalo o výsledkoch Šiesteho svetového kongresu krajanov, ktorý sa konal v októbri 2018.

Zväz Rusov na Slovensku vydáva od roku 1999 svoj kultúrny a informačný časopis Vmeste. Od roku 2009 funguje stránka krajanov www.zvazrusov.sk. Od februára 2018 sa Zväz Rusov podieľa na práci ruského rozhlasového vysielania najväčšej slovenskej mediálnej spoločnosti, RTVS.