Dedo Mráz z Ruska: „Nevyvádzaj, Amerika!“

Dedo Mráz z Ruska : „ Nevyvádzaj, Amerika!“ (Z piesne ruskej skupiny „LJUBE“) Ďalší tradičný vianočný „darček“ pre Rusko v podobe sankcií a predsilvestrovská americká rozprávka –...

Slovensko napísalo Geografický diktát

Jedenásteho novembra sa v Ruskom centre pre vedu a kultúru v Bratislave uskutočnila medzinárodná akcia pod názvom Geografický diktát Ruskej geografickej spoločnosti. Ruská geografická...