Späť

Komentár oficiálnej hovorkyne Ministerstva zahraničných vecí Ruska M. V. Zacharovovej v súvislosti s reštriktívnymi opatreniami Európskej únie voči Bielorusku

Všimli sme si, že 2. októbra tohto roku Európska únia prijala nové reštriktívne opatrenia voči Bielorusku. Bieloruská strana už na to odpovedala príslušným komentárom a prijatím odvetných opatrení.
Vidíme, že Európska únia namiesto toho, aby prejavila zdržanlivosť, ktorá je taká potrebná na stabilizáciu situácie v Bielorusku, opäť siaha po sankciách. Sankčné nástroje sú však jednostranné a nelegitímne, podkopávajú výsady Bezpečnostnej rady OSN a vedú k ďalšej erózii medzinárodného práva.
Tento krok hodnotíme ako otvorený a neprijateľný nátlak na bieloruské orgány, ktoré sa usilujú o normalizáciu situácie v krajine. EÚ opäť nestratila ani slovko na podporu ústavnej reformy zameranej na liberalizáciu politického systému Bieloruska prostredníctvom celonárodného dialógu. Ten by však nemala prebiehať na uliciach, ale v rámci vnútroštátnej právnej oblasti so zapojením všetkých vrstiev bieloruskej spoločnosti.
Zástupcovia Európskej únie a jej členských štátov už veľakrát ubezpečovali, že v ich prístupoch absentuje geopolitika. Avšak rozhodnutia Európskej únie, jazyk hrozieb, ktorý používajú, ako aj ďalšie kroky vo vzťahu k Bielorusku svedčia o opaku. Porušuje sa jedna z kľúčových zásad Charty OSN a Helsinského záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, a to je nezasahovanie do vnútorných záležitostí.
Namiesto konštruktívnej úlohy a pomoci pri stabilizácii situácie v Bielorusku sa Európska únia rozhodla nasledovať vedenie niektorých členských krajín, ktoré sú naklonené ďalšiemu rozvratu vnútropolitickej situácie v Bielorusku. Vyzývame EÚ, aby sa zamyslela nad nebezpečnými následkami takéhoto smerovania.
Chceli by sme tiež upriamiť vašu pozornosť na skutočnosť, že zoznam bieloruských recipročných sankcií, ktorý dnes vstúpil do platnosti, sa v súlade so spojeneckými záväzkami bude automaticky uplatňovať aj v Ruskej federácii.