Späť

Spoločné vyhlásenie spolupredsedov Minskej skupiny OBSE o situácii okolo Náhorného Karabachu

Spolupredsedovia Minskej skupiny OBSE (I. Popov za Ruskú federáciu, S. Visconti za Francúzsko a A. Schofer za USA) vydali toto vyhlásenie:
„Spolupredsedovia rozhodne odmietajú pretrvávajúce násilie v zóne konfliktu v Náhornom Karabachu, ako aj útoky na ciele ležiace na území Arménska a Azerbajdžanu mimo kontaktnej línie, a vyjadrujú znepokojenie v súvislosti so správami o rastúcom počte obetí medzi civilným obyvateľstvom. Streľba na civilistov alebo ohrozovanie civilistov nie je prijateľné za žiadnych okolností. Spolupredsedovia vyzývajú strany, aby dôsledne dodržiavali svoje medzinárodné záväzky týkajúce sa ochrany civilných osôb.
Spolupredsedovia tiež zdôrazňujú, že účasť vonkajších síl v eskalovaní násilia podkopáva snahy o nastolenie stabilného mieru v regióne.
S odvolaním na vyhlásenia prezidentov troch spolupredsedajúcich krajín zo dňa 1. októbra 2020 spolupredsedovia opäť vyzývajú na okamžité zastavenie bojových akcií a obnovenie vecných rokovaní, a to s najlepším vedomím a svedomím a bez predbežných podmienok.
Spolupredsedovia tiež naliehavo vyzývajú na urýchlené uzavretie prímeria za humanitárnym účelom, aby bolo možné v spolupráci s OBSE a Medzinárodným výborom Červeného kríža evakuovať ostatky padlých vojakov“.